W Dziwnowie władze gminy wykonują testy na obecność koronawirusa-19  wśród pracowników podległych jej jednostek i służb.

W ostatnim okresie władze gminy Dziwnów zakupiły testy na obecność koronawirusa oraz wykupiły w specjalistycznym laboratorium ich badanie. Testom poddani zostali pracownicy Urzędu Gminy oraz jednostek i służb podległych Gminie, którzy na co dzień z racji wykonywania swoich obowiązków stykają się z różnymi osobami. Do tej pory testom zostali poddani pracownicy Zakładu Usług Komunalnych, Ośrodka Pomocy Społecznej,  MOSIK-U, Biblioteki, Przedszkola, Straży Miejskiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej oraz cześć urzędników Gminy. Testom zostaną poddani również nauczyciele Szkoły Podstawowej  oraz inne osoby, które na co dzień pracują na rzecz gminy Dziwnów i stykają się z innymi osobami.

W.T.

 

To top