Uwaga Mieszkańcy gminy Dziwnów – nowe zasady zbiórki odpadów

Przedsiębiorstwo (wyłonione w drodze przetargu) odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej Gminy i jest tym samym odbierającym/przekazującym, jak i transportującym odpady, a przyjmującym odpady jest Instalacja Odpadów Komunalnych. Czy Gmina będzie miała wgląd do tych kart przekazania odpadów, a może to Gmina powinna wystawiać karty przekazania odpadów, a Firma tylko potwierdzać transport?

Gmina prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Kiedy odpady przyjęte na PSZOK powinny znaleźć się w zakładce: Ewidencja Odpadów, czy każdego dnia kiedy PSZOK jest otwarty i pracownik przyjmuje odpady od mieszkańców, czy można to ewidencjonować np. na koniec miesiąca?

Na terenie Gminy Dziwnów

W związku z tym, że na terenie Gminy Dziwnów funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw.PSZOK) nie będą już organizowane objazdowe zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz problemowych. Odpady do PSZOK-u są przyjmowane po uprzednim zgłoszeniu się właściciela nieruchomości do Referatu Gospodarki Odpadami. Załadunek, transport i rozładunek odpadów do PSZOK zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt. Biorąc pod uwagę, że nie wszyscy mieszkańcy mają możliwość transportu odpadów do Punktu, Burmistrz Dziwnowa w porozumieniu z Prezesem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie, ustalił, że Zakład umożliwi mieszkańcowi powyższą usługę. Zlecenie transportu będzie możliwe po uprzednim zgłoszeniu się do Referatu Gospodarki Odpadami pobraniu dokumentu potwierdzającego m. in. ilość i rodzaj przekazanych odpadów na PSZOK oraz wpisaniu się na listę chętnych. Usługę transportu w całości będą pokrywać osoby wpisane na listę. Pierwszy planowany termin przypada na 25.02.2020 r. Informacji odnośnie kolejnych terminów oraz zasad oddawania odpadów do PSZOK-u udziela Referat Gospodarki Odpadami, ul. Mickiewicza 19 w Dziwnowie, tel. 91 38 14 063, e-mail: go@dziwnow.pl

To top