Usługi społeczne po nowemu

Idea tworzenia lokalnych systemów usług społecznych będzie głównym tematem regionalnej konferencji, która odbędzie się w poniedziałek, 9 marca 2020 r., w Kołobrzegu.

Konferencja ma wyjaśnić wiele nowych kwestii związanych z systemem pomocy społecznej, w tym założeń ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.) .

Prelegentami i moderatorami konferencji będą: współautorzy ustawy o CUS z Kancelarii Prezydenta RP, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, eksperci współpracujący z Narodową Radą Rozwoju nad systemem usług oraz specjaliści z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWZ w Szczecinie. Zarząd Województwa reprezentować będzie Anna Bańkowska.

Program konferencji: http://www.rops.wzp.pl/aktualnosci-rops/regionalna-konferencja-upowszechniajaca-model-centrum-uslug-spolecznych-0

Konferencję organizują: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie (ROPS) oraz Urząd Miasta Kołobrzeg.

                                     Regionalna konferencja upowszechniająca

model centrum usług społecznych

Poniedziałek, 9 marca 2020 r., godz.9.30 – 14.30
Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu, ul. Solna 1

Biuro Prasowe Urząd Marszałkowski

To top