06-03-2016 » Golczewo, Powiat i region

Uroczystości z okazji zdobycia Golczewa

W rocznicę zdobycia Golczewa, w dniu 4 marca br. w pobliżu miejscowości Sosnowice odbyły się uroczystości upamiętniające wydarzenia sprzed 71 lat. 5 marca 1945 r. żołnierze Armii Czerwonej i Wojska Polskiego dokonali szturmu na niemieckie oddziały stacjonujące na terenie obecnego powiatu kamieńskiego. W wyniku tych walk zdobyte zostało Golczewo.
W rocznicowej uroczystości na Cmentarzu Jeńców Wojennych byłego obozu Heinrichshof udział wzięły władze samorządowe Gminy Golczewo i Powiatu Kamieńskiego, kompania honorowa 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów Marynarki Wojennej z Dziwnowa, Radni Rady Miejskiej w Golczewie i sołtysi, przedstawiciele organizacji kombatanckich i społecznych z Golczewa i Kamienia Pomorskiego, przedstawiciele instytucji, młodzież szkolna oraz miejscowe społeczeństwo.
Po okolicznościowych wystąpieniach i wspólnej modlitwie za poległych w walkach o zdobycie Golczewa oraz zmarłych w obozie, pod pomnikiem i symbolicznymi grobami jeńców złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.
Po uroczystościach na cmentarzu, zaproszeni goście uczestniczyli w spotkaniu w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Golczewie. Tutaj dla wszystkich, oprócz słodkiego poczęstunku, przygotowano krótki występ uczniów z Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie oraz prezentację pt. „Golczewo na starych fotografiach i widokówkach”.
Pod koniec 1941 roku w lesie pod Golczewem Niemcy utworzyli obóz Heinrichshof, w którym przetrzymywano m. in. radzieckich jeńców. Pracowali oni w fabryce amunicji działającej do wyzwolenia w 1945 roku.
W późniejszym okresie do obozu trafili robotnicy przymusowi różnych narodowości m.in. Białorusini, Francuzi, Holendrzy, Jugosłowianie, Ukraińcy, Włosi i Polacy. Większość z nich zmarła na tyfus lub zaginęła w nieznanych okolicznościach. W wyniku prowadzonych ostatnio prac badawczych na cmentarzu w Sosnowicach zidentyfikowano głównie groby jeńców radzieckich. Co się stało z pozostałymi osobami? Nie wiadomo.
Dziękujemy pani dyrektor, nauczycielom i uczniom z Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie za przygotowanie oprawy artystycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *