Uroczyste otwarcie pierwszego w Polsce najnowocześniejszego Ośrodka Symulacji Medycznych w Międzyzdrojach

W filii WSPR w Międzyzdrojach powstał pierwszy w Polsce, należący do Pogotowia, Ośrodek Symulacji Medycznych. Znalazły się w nim nowoczesne symulatory pacjentów i symulatory przedziału medycznego, które będą wykorzystywane podczas wspólnych szkoleń polskich i niemieckich ratowników medycznych i lekarzy. Wszystko w ramach projektu „Zintegrowane Transgraniczne Ratownictwo Medyczne w Pomeranii / Brandenburgii”.

Dziś 27 stycznia 2020 r. w związku z uroczystym Otwarciem Ośrodka Symulacji Medycznych, w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach o godz. 12.00 odbyła się konferencja prasowa.  W konferencji uczestniczyli przedstawiciele strony polskiej i niemieckiej. Podczas konferencji przekazali oni najważniejsze informacje na temat projektu „Zintegrowane Transgraniczne Ratownictwo Medyczne w Pomeranii/Brandenburgii” oraz  Ośrodka Symulacji Medycznych i szkoleń, które będą w nim przeprowadzane.

 Po zakończeniu konferencji prasowej, o godz. 12.30, odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka Symulacji Medycznych w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego 3 w siedzibie filii Pogotowia Ratunkowego. Po uroczystym przecięciu wstęgi, którą dokonali – Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Roman Pałka, Ernst-Moritz-Arndt z Universität Greifswald – Niemcy oraz przedstawiciele Pogotowia Ratunkowego w Międzyzdrojach i przedstawiciel Landkreis Vorpommern-Greifswald / Eigenbetrieb Rettungsdienst – Niemcy. Po zakończeniu otwarcia ośrodka przedstawiciel Uniwersytetu w Grenwaldzie Niemcy DAY Grupa ratowników medycznych zaprezentowała namiastkę wspólnych ćwiczeń z wykorzystaniem symulatorów.

To pierwszy Ośrodek Symulacji Medycznych w Polsce należący do Pogotowia. Będą się w nim wspólnie szkolić ratownicy medyczni oraz lekarze z Niemiec i z Pomorza Zachodniego. Wszystko po to, aby ułatwiać współpracę pomiędzy polskimi i niemieckimi medykami w sytuacjach ratowania ludzkiego życia i zdrowia.

– Mam nadzieję, że sukces tego projektu będzie przekuwał się na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców regionów przygranicznych oraz turystów przebywających na terenie Pomorza Zachodniego oraz Maklemburgii – mówił Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa podczas swojego wystąpienia.

Na początku tego roku rozpoczęły się lekcje, w trakcie których ratownicy medyczni WSPR uczyli się języka niemieckiego. Ich koledzy po fachu z Niemiec, uczyli się natomiast języka polskiego. Wszystko po to, aby ułatwiać współpracę i komunikację pomiędzy polskimi i niemieckimi medykami w sytuacjach ratowania ludzkiego życia i zdrowia w trakcie transgranicznych akcji ratunkowych po obu stronach granicy. Zdobyte umiejętności językowe ratownicy medyczni z Polski i Niemiec będą mogli od dzisiaj przetestować w praktyce podczas wspólnych szkoleń w Ośrodku Symulacji Medycznych. Ośrodek ten powstał w filii WSPR w Międzyzdrojach. Ośrodek jest wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt do prowadzenia symulacji medycznych. W ośrodku zamontowano symulator przedziału medycznego karetki – to tylna część ambulansu, wyposażona i wyglądająca dokładnie tak samo, jak prawdziwa karetka. Symulator został zamontowany na specjalnym podnośniku, który sprawia, że ratownicy przebywający w środku, czują się jak podczas prawdziwej jazdy ambulansem. Odczuwalne są więc wszelkie nierówności na drodze, zakręty czy hamowanie.

W Ośrodku Symulacji Medycznych znajdują  się także symulatory pacjentów: mobilny symulator urazowy, symulator ratunkowy pacjenta, symulator porodowy, a także symulator pediatryczny i symulator niemowlęcia.

Nowoczesne symulatory pacjenta to najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania odzwierciedlające żywego człowieka, w tym jego fizjologię, ciało i oddziaływanie na podawane związki farmakologiczne. Mówiąc najprościej symulatory wyglądają i reagują jak żywi pacjenci – mrugają oczami, porusza się ich klatka piersiowa, wydają dźwięki, krwawią, można zmierzyć ich puls, podać im leki itd. Posiadanie tak nowoczesnych symulatorów umożliwi przeprowadzenie ćwiczeń z często występującymi schorzeniami, jak i niecodziennymi sytuacjami, bez jakiegokolwiek narażenia chorych.

Pomieszczenia, w których znajdują się symulatory, są  wyposażone w urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk. Dzięki temu po zakończonych ćwiczeniach, będzie można je dokładnie ocenić, przeanalizować postępowanie zespołu i wyciągnąć konstruktywne wnioski.

Zarówno lekcje językowe dla ratowników medycznych, jak i powstanie Ośrodka Symulacji Medycznych oraz treningi symulacji, które się w nim odbędą, były realizowane w ramach projektu INTERREG VA „Zintegrowane transgraniczne Ratownictwo medyczne w Pomeranii/Brandenburgii”. W ramach tego projektu, który został nazwany InGRiP przewidzianych jest ok. tysiąc treningów z symulacji medycznej.

Celem projektu jest integracja i optymalizacja współpracy odpowiedzialnych instytucji i świadczeniodawców ratownictwa w ramach publicznego transgranicznego ratownictwa medycznego w obszarze wsparcia, a przy tym zapewnienie zgodnego z aktualnymi wytycznymi zaopatrzenia ofiar nagłych wypadków oraz ochrona przed zagrożeniami życia w przewidzianym czasie.
Do planowanych działań projektu należą wdrożenie transgranicznego dysponowania akcjami ratunkowymi,  zmniejszenie barier językowych,  stworzenie  i wdrożenie wspólnej dwujęzycznej platformy komunikacyjnej oraz wspólne polsko-niemieckie szkolenia personelu medycznego na nowoczesnych symulatorach  medycznych.
To program pilotażowy, dotychczas na pograniczu polsko-niemieckim nie było tego typu projektów, jest on więc podstawą i wzorem dla innych województw i landów, które pracują nad takimi rozwiązaniami. Prace nad powstaniem i realizacją projektu trwają od 2014 roku. Za stworzenie i prawidłową realizację projektu ze strony WSPR odpowiada zespół w składzie Beata Chełmikowska, Grzegorz Dolata, Krzysztof Radek i Magdalena Optacy.
Projekt współfinansowany jest z EFRR w ramach programu INTERREG VA, a realizuje go siedmiu partnerów, w tym:

  • Universitätsmedizin Greifswald, Klinik für Anästhesiologie- partner wiodący,
  • Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald,
  • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie,
  • Landkreis Vorpommern-Greifswald / Eigenbetrieb Rettungsdienst,
  • Gemeinnützige Rettungsdienst Märkisch-Oderland GmbH,
  • DRF Stiftung Luftrettung gemeinnützige AG,
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Koszt całego projektu wynosi 2 341 948 Euro. Projekt uzyskał dofinansowanie z programu Interreg VA w wysokości 1,99 mln euro, a czas jego trwania planowany jest na trzy lata. Budżet WSPR w Szczecinie w ramach niniejszego projektu wynosi 1.044.880,24 Euro z czego wkład własny to kwota 156.732,03 Euro.

W.T.

 

To top