Co ukrywa Burmistrz Kamienia Pomorskiego?

Do naszej redakcji nadeszła informacja przekazana przez radnego Ariela Juszczaka. Radny za naszym pośrednictwem Pyta Pana Burmistrza Kamienia Pomorskiego:  

“Dlaczego burmistrz Stanisław Kuryłło nie udostępnił do publicznej wiadomości ponad 20 ze swoich 37 „Zarządzeń” z 2018 r.? Przecież, „Nie mamy nic do ukrycia” – mówił burmistrz w kwietniu 2015 r. W Biuletynie Informacji Publicznej z 2018 r. brakuje m. in. trzech dokumentów dotyczących zarządzonych zebrań wyborczych w Sołectwie Śniatowo, Miłachowo i Kukułowo.

Jeszcze w kwietniu 2015r, na łamach jednego z portali informacyjnych były cytowane wypowiedzi burmistrza Stanisława Kuryłły: „Nie mamy nic do ukrycia, dlatego chcemy postawić na transparentność i przejrzystość.” Do dziś nie został upubliczniony „Rejestr umów z 2017 r.”. Zgodnie z ustawą o dostępnie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. w Rozdziale 1, par. 1, pkt. 1: „Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie”.

W dniu 24 lutego 2018 r. odbyło się zebranie sołeckie w Śniatowie, a 25 lutego 2018 r. w Miłachowie i Kukułowie. We wszystkich przypadkach były to zebrania, na których wybierano Sołtysów i Rady Sołeckie. Burmistrz Stanisław Kuryłło wydał na tę okoliczność trzy Zarządzenia:

  • nr 21/2018 z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Śniatowo oraz zwołania zebrania wiejskiego w tym celu
  • oraz adekwatne do okoliczności dwa Zarządzenia  dotyczące Sołectwa Miłachowo i Kukułowo.

Żadne z wyżej wymienionych „Zarządzeń” nie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Dlaczego nie zamieszczono informacji o zebraniach również w kalendarzu wydarzeń dostępnym na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego?

Dlaczego panie Burmistrzu? Co ma Pan do ukrycia przed swoimi wyborcami z tych miejscowości? Czy Zebrania sołeckie zwołane w ten sposób są legalne?

Jest to o tyle dziwne, że podobne Zarządzenie nr 171/2017 dotyczące wyborów Sołeckich w Sołectwie Strzeżewo z 2017 r. znajduje się na BIP-ie:

W Biuletynie Informacji Publicznej brakuje Zarządzeń z 2018 r. nr 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 26, 27, 28, 30, 33, 35, 36. Referatem Organizacyjnym w kamieńskim ratuszu kieruje sekretarz gminy Anna Stanaszek-Kaczor, prawa ręka Pana Burmistrza. Często w wielu sprawach to ona zabiera jako pierwsza  głos. A tym razem milczy, czy może świadomie zapomina przypomnieć Burmistrzowi o jego obowiązkach?

W.T.

Czym jest „Zarządzenie”?

„Zarządzenie” jest prawną formą działania, za której pomocą burmistrz może podejmować władcze rozstrzygnięcia. We wszystkich przypadkach, które mają na celu władcze załatwienie określonej sprawy (niebędącej sprawą rozstrzyganą w drodze decyzji administracyjnej), niezależnie od tego, czy ustawodawca wprost wskazuje na działanie w tej formie, organ wykonawczy gminy wydaje zatem zarządzenie. W rezultacie każdy akt pochodzący od burmistrza gminy jest zarządzeniem, w stosunku do którego zachodzi możliwość objęcia go zarówno nadzorem wojewody, jak i kontrolą ze strony sądów administracyjnych.

http://www.bip.kamienpomorski.pl/6068,zarzadzenia-2018-rok

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *