Udogodnienia dla rowerzystów w Sianowie. W zmianach pomogą eurofundusze   

Kolejne eurofundusze z Urzędu Marszałkowskiego pomogą inwestycjom zaplanowanym w Sianowie. Gmina zdecydowała o budowie nowych odcinków tras rowerowych. Powstaną  przy ulicy Strzeleckiej i Spółdzielców. Unijna pomoc pokryje większą część kosztów przedsięwzięcia, którego efekt powinniśmy poznać w ostatnim kwartale 2020 roku. Rozpoczęła się procedura korespondencyjnego podpisania umowy o dofinansowanie. Dokument najpierw trafi do beneficjenta, a potem podpisy na nim złożą władze samorządu województwa.

Przy ul. Strzeleckiej i Spółdzielców powstanie prawie pół kilometra nowej rowerowej trasy. Zapewni ona m.in. bezpieczny i ekologiczny dojazd dla mieszkańców czy pracowników zakładów zlokalizowanych w tej części Sianowa. Ponadto przy parkingu samochodowym utworzony zostanie obiekt typu bike&ride na 10 stanowisk postojowych,umożliwiający zmianę środka transportu lub pozostawienie roweru.

– Ta trasa obok oczywistych udogodnień dla cyklistów, ma jeszcze jednak ważny atut. To pozytywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Zmniejszy się bowiem emisja zanieczyszczeń i ilość gazów cieplarnianych – podkreśla zachodniopomorski wicemarszałek Tomasz Sobieraj.

Prace związane z budową infrastruktury dla cyklistów zaplanowano w Sianowie od maja do października 2020 roku. Władze gminy są obecnie przed ogłoszeniem przetargu na wykonanie robót. Ich koszt to prawie 600 tys. zł. Blisko 80% z nich pokryje unijna dotacja Urzędu Marszałkowskiego. Będzie to ponad 450 tys. zł.

Projekt wpisuje się w założenia 2 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.3 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Z poważaniem

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Biuro Prasowe

To top