02-02-2019 » Powiat i region

Udane Ferie? – Bezpieczne Ferie!

W województwie zachodniopomorskim ferie zimowe rozpoczęły się 28 stycznia 2018 roku i trwać będą do 10 lutego. Tradycyjnie policja zachodniopomorska czuwać będzie nad bezpiecznym wypoczynkiem dzieci i młodzieży w naszym województwie.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci wyjeżdżających na zimowiska policjanci ruchu drogowego prowadzić będą wzmożone kontrole. Szczególną uwagę zwrócą na stan trzeźwości kierowców oraz stan techniczny autokarów, głównie układy hamulcowe, układ kierowniczy, prawidłowe ogumienie, oświetlenie, oznakowanie oraz wyposażenie, w tym w urządzenia rejestrujące prędkość, czas postoju i czas jazdy.
Rodzic ma prawo prosić o skontrolowanie pojazdu i jego kierowcy przez policjantów ruchu drogowego lub inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Można to zrobić osobiście w każdej jednostce Policji, lub telefonicznie, dzwoniąc pod nr 112. Najlepszym rozwiązaniem jest poinformowanie policjantów o planowanym wyjeździe z kilkudniowym wyprzedzeniem. Dzięki temu unikniemy potencjalnego oczekiwania związanego z wykonywaniem przez policjantów innych czynności służbowych.

TUTAJ WYKAZ WYZNACZONYCH PUNKTÓW KONTROLI AUTOKARÓW W TRAKCIE FERII: http://www.zachodniopomorska.policja.gov.pl/sz/aktualnosci/aktualnosci/22780,Zblizaja-sie-ferie-warto-zglaszac-kontrole-autokarow.html

Zasady bezpieczeństwa podczas użytkowania środków transportu dotyczy zarówno zbiorowych przewoźników jak i indywidualnych osób. Dlatego zwracamy się również do rodziców, aby zachowali zdrowy rozsądek i dostosowali prędkość do warunków panujących na drodze, aby przewozili dzieci we właściwy sposób używając do tego fotelików i pasów bezpieczeństwa. Wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym nie będą pobłażane, dlatego należy przestrzegać przepisów i zachować szczególną ostrożność.

Większość podróży wiąże się z postojami w trakcie podróży. Należy pamiętać, aby tego rodzaju sytuacje odbywały się tylko na wyznaczonych do tego parkingach i z zachowaniem szczególnej ostrożności. Bo właśnie tu rozbiegane dzieci mogą wtargnąć na jezdnię bądź pod inny korzystający z parkingu pojazd. Dlatego wyjątkową uwagą muszą się cechować osoby sprawujące opiekę nad pociechami.

Jednak nie wszystkie dzieci opuszczą miejsce swojego zamieszkania. Część z nich okres ferii zimowych spędzi w rodzinnym domu. Dlatego apel kierujemy również do rodziców, aby uczulili swoje pociechy na podstawowe zasady bezpieczeństwa. Co prawda pogoda za oknem znacznie odbiega od tej typowo zimowej ale w przypadku pojawienia się  śniegu należy pamiętać aby uczulić swoje pociechy na podstawowe zasady bezpieczeństwa tj:

 

  •  nie wchodzenie na akweny, lecz korzystanie ze sztucznych lodowisk,
  •  korzystanie z sanek z dala od jezdni i pod nadzorem osób dorosłych,
  •  nie oddalanie się bez wiedzy rodziców od miejsca zamieszkania,
  •  poruszanie się co najmniej w dwuosobowych grupach, a najlepiej z opiekunem
  •  ograniczonym zaufaniu do nieznajomych.

W czasie ferii policjanci są widoczni nie tylko na drogach. Funkcjonariusze również pełnią służbę na stokach narciarskich
W ramach przedsięwzięcia” Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” do uczestników aktywnego wypoczynku w górach (zarówno dorosłych jak i dzieci) trafi 200 tysięcy kieszonkowych informatorów, w których znajduje się m.in. Dekalog Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS), numery telefonów alarmowych oraz stopnie zagrożenia lawinowego.
Funkcjonariusze będą zwracali m.in. uwagę, że w myśl obowiązujących przepisów każde dziecko, do 16 roku życia, jeżdżące na nartach ma obowiązek mieć na głowie kask. Istotne jest jednak, aby każdy z narciarzy oraz snowboardzistów wyposażył się w kas, gdyż ochroni on głowę w chwili upadku. Policjanci zwracać będą również uwagę na sposób przewożenia pasażerów oraz sprzętu, który musi mieć swoje miejsce w lub na pojeździe. Narty, kijki, deski snowbordowe czy łyżwy nie mogą być umieszczone razem z pasażerami, na siedzeniach pojazdów, stanowią bowiem potencjalne zagrożenie w chwili zdarzenia drogowego.

Pamiętajmy także, że  kto uprawia narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, podlega karze grzywny. W tym przypadku mandat wynosi do 500 złotych, w przypadku odmowy przyjęcia mandatu, wniosek o ukaranie trafia do odpowiedniego sądu, a grzywna orzeczona w postanowieniu sądowym wynosi do 5 tysięcy złotych.

W czasie wzmożonego wypoczynku dzieci i młodzieży zawsze wzrasta ryzyko nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeń przestępczych. Atmosfera ferii zachęca wszystkich do aktywnego wypoczynku, który nie zawsze jest bezpieczny. Ponadto duża ilość wolnego czasu sprzyja większej podatności na negatywny wpływ środowiska przestępczego.
Dlatego wzorem lat ubiegłych policjanci przeprowadzą także szereg działań profilaktycznych ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie ferii. Funkcjonariusze będą brać czynny udział w tematycznych spotkaniach z młodzieżą z zakresu prewencji kryminalnej oraz bezpieczeństwa na drodze i w czasie zabaw na świeżym powietrzu. Ponadto w okresie poprzedzającym ferie zimowe zagadnienia związane z bezpiecznym wypoczynkiem zostały poruszone z nauczycielami, rodzicami i przede wszystkim dziećmi podczas pogawędek prowadzonych w szkołach.

W siedzibie KWP w Szczecinie Policja, Państwowa Straż Pożarna i Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego – podczas wspólnego briefingu za  pośrednictwem mediów przekazali mieszkańcom regionu zasady bezpieczeństwa, ostrzeżenia i zalecenia, które pozwolą na spokojny wypoczynek, przede wszystkim najmłodszych.
Mamy nadzieję, że podane wskazówki pomogą zapewnić bezpieczeństwo dzieciom w trakcie podróży i podczas wypoczynku. Pamiętajmy, że wpływ na realne bezpieczeństwo ma nie tylko Policja, lecz w dużej mierze rozpowszechniona wśród społeczeństwa świadomość o istniejących zagrożeniach i sposobach ich zapobiegania.

Zespół Prasowy KWP Szczecin/AG

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *