26-11-2019 » Powiat i region, Wolin

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie na szkoleniu „Wykonywanie usług kelnerskich”

W dniach 12 – 19 listopada br. dziesięcioro uczniów Technikum kształcącym w zawodzie technik hotelarstwa uczestniczyło w 60 godzinnym szkoleniu „Wykonywanie usług kelnerskich”. Odbywało się to w ramach projektu „Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanym w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Pod okiem trenera Artura Długosza z Mistrzowskiej Szkoły Kelnerskiej, uczniowie poznawali tajniki sztuki kelnerskiej nabywając wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające pracę na stanowisku kelnera.

Szkolenie na poziomie podstawowym obejmowało: organizację pracy i przygotowanie sali konsumenckiej i stołów, prezentację i noszenie zastawy stołowej, metody obsługi kelnerskiej, organizację, technikę i zasady podawania oraz serwowania potraw i napojów, przygotowanie i dekorowanie stołów, zachowanie w sytuacjach stresowych. Po zakończonym szkoleniu odbył się egzamin praktyczny, który uczniowie zdali z powodzeniem uzyskując certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności.

Źródło: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *