28-10-2015 » Golczewo, Powiat i region

Tytuł „Zasłużony dla Gminy Golczewo” dla Mieczysława Mazurskiego

16. października w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Golczewie odbyła się uroczystość związana z przyznaniem tytułu „Zasłużony dla Gminy Golczewo”.
W tym roku zgodnie z uchwałą nr VIII/77/2015 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 24 wrześni tytuł ten przyznano pośmiertnie panu Mieczysławowi Mazurskiemu.
W uroczystości wzięli udział m.in. pani Renata Zaremba Posłanka na Sejm RP, pan Bartosz Arłukowicz Poseł na Sejm RP, pan Józef Malec Starosta Kamieński, pan Andrzej Danieluk Burmistrz Golczewa, pan Lech Ferdynus Zastępca Burmistrza Golczewa. Pan Roman Dorniak Przewodniczący Rady Miejskiej w Golczewie, pan Tomasz Szeszycki Honorowy Obywatel Golczewa, pan Ireneusz Mazurski wraz z Rodziną oraz zaproszeni goście.
Przyznanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Golczewo” to wyjątkowe i podniosłe wydarzenie dla wyróżnionej osoby i jej rodziny. Tegoroczne uhonorowanie śp. Mieczysława Mazurskiego ma szczególne znaczenie dla Rodziny. Pośmiertne przyznanie tytułu jest dowodem, że pan Mieczysław w ciągu swojego życia pracował na rzecz lokalnego środowiska, podkreślając swoje przywiązanie i więź z Golczewem.
Oficjalnego wręczenia tytułu wraz z odczytaniem uchwały dokonali Przewodniczący Kapituły Honorowej pan Roman Dorniak oraz Burmistrz Golczewa pan Andrzej Danieluk. Wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Golczewo” pośmiertnie dla pana Mieczysława Mazurskiego odebrał syn – pan Ireneusz Mazurski, który przybył na tą uroczystość wraz z rodziną.
Pan Ireneusz Mazurski dla uczczenia pamięci zmarłego ojca przygotował i przedstawił podczas piątkowej uroczystości prezentację ukazująca życiorys i osiągnięci śp. Mieczysława Mazurskiego. Serdecznie dziękujemy za bogatą wiedzę i wspomnienia, które z pewnością odżyły w pamięci wielu gości.
Osobie, która otrzymuje tytuł „Zasłużony dla Gminy Golczewo” przysługuje również prawo do posadzenia „Dębu Golczewskiego”. Takie miejsce jest wyznaczone pod wieżą zamkową w Golczewie, gdzie do grona pięciu wyróżnionych osób dołączył tegoroczny laureat pan Mieczysław Mazurski.
Oficjalne delegacje złożyły również kwiaty na grobie śp. pana Mazurskiego.
Przypomnijmy
Mieczysław Mazurski był jednym z pierwszych osadników ziemi golczewskiej. Do Golczewa przybył wraz z matką, rodzeństwem i grupą repatriantów z kresów wschodnich 17 kwietnia 1946 roku.
Jako szesnastolatek zapisany został do Szkoły Podstawowej w Golczewie do klasy siódmej. Po jej ukończeniu w 1947 roku został uczniem Liceum Pedagogicznego w Kamieniu Pomorskim.
W 1949 roku objął stanowisko samodzielnego nauczyciela w Szkole Podstawowej w Wołowcu, a w 1950 roku został przeniesiony się do Szkoły Podstawowej w Golczewie na stanowisko nauczyciela. W latach 1952 – 1955 pełnił w niej funkcję kierownika szkoły. Od marca 1955 roku do lipca 1955 roku pracował w Szkole Podstawowej w Kamieniu Pomorskim.
10 lipca 1955 roku został przeniesiony na stanowisko samodzielnego nauczyciela w Szkole Podstawowej w Samlinie.
We wrześniu 1970 r. powrócił ponownie do Golczewa na stanowisko nauczyciela. W roku 1971 zostały mu powierzone obowiązki zastępcy kierownika Szkoły Podstawowej w Golczewie, a w następstwie reformy oświaty pełnił tę funkcję do roku 1981 jako zastępcą dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej w Golczewie.
W następnych latach kierował Szkołą Przysposobienia Rolniczego w Golczewie. W latach 1984 – 1986 został dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Golczewie. Po 36 latach pracy w zawodzie nauczyciela odszedł na zasłużoną emeryturę w roku 1985. Nie rozstał się jeszcze z zawodem nauczyciela. Wspomagał pracę szkoły jako nauczyciel emeryt.
Był jednym z pierwszych twórców golczewskiej oświaty. Współorganizował pierwsze szkoły dla dzieci i dorosłych na nowych terenach powojennej Polski. Włożył duży wkład w likwidację powojennego analfabetyzmu. Pełnił wiele funkcji społecznych i zawodowych. Był czynnym członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Był nauczycielem, wychowawcą, organizatorem oświaty, życia kulturalnego i społecznego Golczewa. Swój zawód kochał i wykonywał z pasją. Wychował wiele pokoleń ziemi golczewskiej. Znał jej pierwszych powojennych mieszkańców i wraz nimi tworzył historię naszego miasteczka i regionu.
Był honorowym gościem wszystkich ważnych uroczystości szkolnych i gminnych. Swoje wspomnienia i opowieści ubarwiał licznymi anegdotami o jej mieszkańcach i wydarzeniach
Wyróżniany był wieloma nagrodami i wyróżnieniami za zasługi w krzewieniu oświaty i kultury. W tym miedzy innymi: Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Krzyżem Kawalerskim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *