TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ

To nasz świat. Uczyńmy go lepszym!

Tydzień Edukacji Globalnej jest coroczną, międzynarodową inicjatywą, mającą na celu zwrócenie uwagi społeczeństw europejskich (i nie tylko) na potrzebę prowadzenia edukacji dotyczącej spraw globalnych poprzez intensywne i różnorodne działania, skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży

Ideą jest zapoznanie młodych ludzi z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, kształtowanie wśród nich postaw sprzyjających ich rozwiązywaniu, szacunku wobec różnorodności kulturowej oraz umiejętności porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur. Tegoroczna 22. edycja Tygodnia Edukacji Globalnej odbędzie się w dniach 16–20 listopada 2020 roku. Hasło na ten rok: To nasz świat. Uczyńmy go lepszym!

Obchodom TEG-u patronuje Europejskie Centrum na Rzecz Współzależności i Solidarności Światowej (Centrum Północ-Południe) przy Radzie Europy.

DEFINICJA EDUKACJI GLOBALNEJ (wypracowana w 2010 roku przez międzysektorowy zespół złożony z nauczycieli, doradców i konsultantów metodycznych oraz przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, władz oświatowych, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych):

„Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych”.

Edukacja globalna kładzie szczególny nacisk na:
– tłumaczenie przyczyn i konsekwencji zjawisk,
– ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę,
– przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń,
– przedstawianie perspektywy globalnego Południa,
– kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw.

Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można:
– zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie,
– poprawa jakości życia w krajach globalnego Południa,
– zapewnienie zrównoważonego rozwoju,
– budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami globalnej Północy i globalnego Południa.

Muzeum Narodowe w Szczecinie już od kilku lat bierze aktywny udział w realizacji zadań z zakresu edukacji globalnej. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, musieliśmy zmienić formułę naszych działań. Konferencja dla edukatorów, nauczycieli, pedagogów, studentów i wszystkich tych osób, dla których tematyka dotycząca edukacji globalnej jest ważna, odbędzie się online (zadania opublikowane już w serwisie internetowym Muzeum Narodowego w Szczecinie, a także codziennie podczas trwania TEG na muzealnym Facebooku). Niestety, nie możemy, tak jak w latach ubiegłych, zaprosić dzieci i młodzieży na zajęcia do muzeum, dlatego przygotowaliśmy kilka ciekawostek i zadań dla wszystkich chcących wziąć udział w Tygodniu Edukacji Globalnej. Każdy dzień TEG-u to nowy, interesujący temat i ciekawe zadania z nim związane.

Zapraszamy do wspólnego działania i zabawy! Zadania są zróżnicowane pod względem trudności ich wykonania, tak aby każdy znalazł coś dla siebie. Zachęcamy rodziny do udziału w akcji. Jeśli będziecie chcieli pochwalić się efektami Waszych prac plastycznych, to prześlijcie do nas ich zdjęcie pod adres e-mail: d.baumgarten@muzeum.szczecin.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To top