Trasa rowerowa Blue Velo na odcinku Inoujście – Modrzewie oraz Skoszewo – Czarnocin ODDANA DO UŻYTKU!

Przez piękne tereny, wzdłuż dzikiej rzeki Iny, w pobliżu wraku Betonowca, nad brzegiem Zalewu Szczecińskiego wśród dziko żyjących koników polskich i krów Scottish Highland, bielików oraz kormoranów, wiedzie Blue Velo – jedna z głównych tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Zakończono właśnie prace na odcinkach trasy wokół Zalewu Szczecińskiego: Inoujście – Modrzewie oraz Skoszewo – Czarnocin, gdzie pojedziemy grzbietem wałów przeciwpowodziowych. Odcinki liczące ok. 20 km są już w pełni gotowe i oznakowane.

Projekt „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo Czarnocin” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (Oś priorytetowa 4: Naturalne otoczenie człowieka)

Pomorze Zachodnie buduje sieć tras rowerowych o łącznej długości 1100 km. Budowane odcinkami trasy połączą się w spójną sieć, w ramach której rowerzyści otrzymają do dyspozycji trasy: Blue Velo (nr 3), Velo Baltica (EuroVelo 10 i 13), Trasę Pojezierzy Zachodnich (nr 20) oraz Stary Kolejowy Szlak (nr 15). Przebiegają one przez całe województwo, komunikując ze sobą wiele miast i atrakcji turystycznych. Trasy rowerowe na Pomorzu Zachodnim finansowane są w znacznej mierze z Funduszy Europejskich i składają się z odcinków zarówno nowych, jak i już istniejących dróg rowerowych, dróg publicznych o małym natężeniu ruchu oraz dróg leśnych. Łączy je także wspólne oznakowanie. Dzięki temu każdy, niezależnie od kondycji fizycznej czy rodzaju roweru, może komfortowo i bezpiecznie przemierzać Pomorze Zachodnie.

Mapy i opis trasy dostępne są na stronie: www.rowery.wzp.pl

Przez piękne tereny, wzdłuż dzikiej rzeki Iny, w pobliżu wraku Betonowca, nad brzegiem Zalewu Szczecińskiego wśród dziko żyjących koników polskich i krów Scottish Highland, bielików oraz kormoranów, wiedzie Blue Velo – jedna z głównych tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Zakończono właśnie prace na odcinkach trasy wokół Zalewu Szczecińskiego: Inoujście – Modrzewie oraz Skoszewo – Czarnocin, gdzie pojedziemy grzbietem wałów przeciwpowodziowych. Odcinki liczące ok. 20 km są już w pełni gotowe i oznakowane.

Projekt „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo Czarnocin” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (Oś priorytetowa 4: Naturalne otoczenie człowieka)

Pomorze Zachodnie buduje sieć tras rowerowych o łącznej długości 1100 km. Budowane odcinkami trasy połączą się w spójną sieć, w ramach której rowerzyści otrzymają do dyspozycji trasy: Blue Velo (nr 3), Velo Baltica (EuroVelo 10 i 13), Trasę Pojezierzy Zachodnich (nr 20) oraz Stary Kolejowy Szlak (nr 15). Przebiegają one przez całe województwo, komunikując ze sobą wiele miast i atrakcji turystycznych. Trasy rowerowe na Pomorzu Zachodnim finansowane są w znacznej mierze z Funduszy Europejskich i składają się z odcinków zarówno nowych, jak i już istniejących dróg rowerowych, dróg publicznych o małym natężeniu ruchu oraz dróg leśnych. Łączy je także wspólne oznakowanie. Dzięki temu każdy, niezależnie od kondycji fizycznej czy rodzaju roweru, może komfortowo i bezpiecznie przemierzać Pomorze Zachodnie.

Mapy i opis trasy dostępne są na stronie: www.rowery.wzp.pl

To top