Tradycyjnie niezapomniany bardzo kolorowy Dzień Godności w kamieńskim Kole PSONI

Dzień 7 maja na pewno przechodzi do historii Kamienia Pomorskiego w związku z kolejną ważną uroczystością jaką był doroczny Dzień Godności Osób z Niesprawnością Intelektualną  (ustanowiony na dzień 5 maja w roku 1999), który został zorganizowany przez kamieńskie Koło PSONI (Polskie Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną), którym od samego początku, a więc już od 22. lat,  kieruje jego przewodnicząca, Jolanta Janik, wraz ze wspaniałym, wykwalifikowanym, pełnym poświęceń zespołem wielu współpracowników.

Z tej okazji w miejscowej Katedrze odbyła się msza św. w intencji wszystkich uczestników oraz pracowników stowarzyszenia, sprawowana przez biskupa pomocniczego Diecezji Szczecińsko – Kamieńskiej, ks. Henryka Wejmana.

W uroczystościach udział wzięło całe mnóstwo zacnych ludzi, w tym przedstawicieli Starostwa Powiatowego, ze starostą oraz jego zastępcą, burmistrza a zarazem gospodarza kamieńskiej Gminy, jak również przedstawicieli wielu miejscowych instytucji i szkół, oraz wielu zaprzyjaźnionych z kamieńskim Kołem PSONI tej podobnych placówek.

Po mszy św. utworzył się piękny, długi i kolorowy korowód, na którego czele pomaszerowała orkiestra Marynarki Wojennej z 8 Flotylli Wybrzeża w Świnoujściu, i przeszedł w asyście policji kilkoma ulicami miasta, wzbudzając nie małe zainteresowanie przechodniów.

Po korowodzie zaproszeni goście i sami uczestnicy spotkali się na sali OREW przy ul. Garncarskiej, a po części oficjalnej z kilkoma przemówieniami wysokich notabli, rozpoczęła się świetna i pełna radości zabawa prowadzona w takt muzyki granej przez DJ. Wybrano, jak przystało na taki bal, królową i króla balu, a także rozstrzygnięto konkurs m. in. na najciekawsze przebrania poszczególnych grup, nagrodzone wartościowymi upominkami.

Jolanta Janik podziękowała wszystkim za przybycie, dziękując wszystkim za zaszczycenie tej imprezy swoimi osobami. W swych słowach przewodnicząca kamieńskiego Koła PSONI powiedziała również m.in., że to co dziś istnieje, i to od ponad dwadzieścia lat, ani myślała wtenczas w najgłębszych myślach, że będzie tym co jest teraz. Jak przy tym stowarzyszenie jest bardzo pożyteczne, jakże potrzebne środowisku i jakże ważne jest dla bardzo wielu.

Podkreśliła również, że dzięki szerokiej pomocy wielu wspaniałych ludzi – darczyńców, sponsorów i instytucji, kamieńskie Koło trwa w tak świetnej kondycji, i życzeniem nie tylko niej samej, jest to, aby w dalszym ciągu systematycznie poszerzać i rozwijać to co dotąd w nie łatwy przecież sposób stworzono.

A zaczęło się nader bardzo skromnie. Było to w maju 1996 roku, kiedy grupka zapalonych rodziców dzieci z upośledzeniem umysłowym, skrzyknęła się na pewnym nieformalnym zebraniu. W ten sposób aktywowano kamieńskie ówczesne Koło PSOUU (zmiana na PSONI została zatwierdzona w lutym 2017 roku. – przyp. red.), które 25 października tego samego roku zostało zarejestrowane w Zarządzie Głównym PSOUU w Warszawie jako Koło PSOUU w Kamieniu Pomorskim.

Niespełna rok potem, a dokładniej 9 czerwca 1997 r., Urząd Miasta i Gminy w Kamieniu Pomorskim przekazał na potrzeby Koła, placówkę po Szkole Podstawowej nr 1. mieszczącą się przy ulicy Kopernika 12. I tak się zaczęła się tworzyć nowa, jakże ważna okazuje się historia, bardzo przy tym niezwykła historia, która trwa po dziś dzień.

Integracja, edukacja, opieka, wychowanie, stymulacja, szacunek, przyjaźń, praca, pomoc, wspólnota, aktywizacja, sprawność, tolerancja, równość, godność czy rehabilitacja – to nadrzędne wartości ludzkiej bytności jakie są respektowane, chronione i egzekwowane przez wszystkich związanych z kamieńskim Kołem PSONI.

Prowadzenie różnorodnych usług m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, działalności leczniczej, terapii, w tym socjoterapii, edukacji, rewalidacji i wychowania z uwzględnieniem niezbędnej opieki we wszystkich formach.

Od 1998 roku Koło prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW), przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W tym też roku utworzono i dokonano rejestracji Zakładu Opieki Zdrowotnej (od 2012 r. Podmiot Leczniczy) w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Obecnie Koło prowadzi dla swoich podopiecznych w formie świadczeń zdrowotnych, wielospecjalistyczną pomoc między innymi w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, terapii. Posiada bazę zabiegową oraz świetnie wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, co pozwala na świadczenie usług osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu kamieńskiego.

W 2012 r. otwarta została trzyletnia szkoła specjalna, przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym, zwaną „Szkoła Przysposabiająca do Pracy” oraz Przedszkole Integracyjne dla dzieci od 3 do 5 lat.

Od 2000 roku w strukturach stowarzyszenia działa Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ), mieszczący się przy ul. Kopernika, a przeznaczony jest dla osób dorosłych, które ukończyły 18 rok życia, z niepełnosprawnością intelektualną i wobec których orzeczono niezdolność do pracy.

Szczególnym rodzajem realizowania celów Koła jest funkcjonujący od lutego 2012 roku Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ), zatrudniający wiele osób z niepełnosprawnością i zajmującymi się produkcją i dostawą do odbiorcy posiłków obiadowych.

Oprócz działań stałych kamieńskie stowarzyszenie organizuje również imprezy integracyjne, liczne wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, szereg imprez sportowych o charakterze cyklicznym i jednorazowym. Koło posiada status organizacji pożytku publicznego.

Kamieńskie Koło wspierane było i jest w dalszym ciągu, przez bardzo wielu nie tylko wyjątkowych ludzi. Dzięki niekiedy ogromnemu uporowi, a zarazem dążeniu do wyznaczonego sobie celu, dziś udało się stworzyć wspaniały ośrodek, którym nasz powiat może się poszczycić w dosłownie całym kraju. Wspaniała, niemal rodzinna, a zarazem wspólna ciężka i odpowiedzialna praca tak wielu pracowników, daje znakomite wyniki, idące w wielką wdzięczność wszystkich podopiecznych i ich rodzin.

Kiedyś niedoceniani, dziś – doceniani i co ważne – cenieni. Ponad 20. lat nie łatwych starań, a zarazem ciężkiej i jakże owocnej pracy całego kamieńskiego Koła PSONI, to niewątpliwie znakomita i ważna wizytówka samego Kamienia Pomorskiego i całej pięknej i przyjaznej wszystkim Ziemi Kamieńskiej.

Miwa

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *