Tak dla równości i tolerancji. Organizacje pozarządowe z szansą na dotacje

Zachodniopomorskie organizacje pozarządowe po raz drugi mogą starać się o dotacje na przeprowadzenie działań zakresu równego traktowania. Urząd Marszałkowski przeznaczy na ten cel 60 tys. zł. Do 11 lutego można zgłaszać oferty.

W roku 2019 z finansowego wsparcia skorzystały trzy organizacje pozarządowe: Fundacja Razem dla rozwoju obszarów wiejskich, Fundacja Motywacja i Działanie oraz Stowarzyszenie Lambda Szczecin. Urząd Marszałkowski na dofinansowanie zaplanowanych przez NGO działań przeznaczył blisko 50 tys. zł. Dzięki tym środkom odbyły się warsztaty z edukacji obywatelskiej dla młodzieży i lokalnych liderek i liderów, piknik integracyjny czy udzielano pomocy psychologicznej.

Na Pomorzu Zachodnim jednoznacznie opowiadamy się za takimi wartościami jak równość, solidarność, otwartość na potrzeby innych, tolerancja, współpraca z organizacjami pozarządowymi. Różnorodność jest wartością, którą wzbogaca, tylko trzeba dać jej szansę. Możemy nie zgadzać się, ale powinniśmy szanować się. Ogłaszany konkurs wynika z przyjętych przez nas kierunków działania  – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W minionym roku Fundacja Razem dla rozwoju obszarów wiejskich dofinansowanie wykorzystała na przeprowadzenie warsztatów genderowych „Kobiety i mężczyźni – równość i współpraca” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Przelewicach i Pyrzycach. Odbyło się także spotkanie z lokalnymi sołtyskami i sołtysami oraz piknik integracyjny „Równi i równiejsi”. Na zajęciach z edukacji obywatelskiej skupiła się także Fundacja Motywacja i Działanie, która do współpracy zaprosiła uczniów szkół ponadpodstawowych w Świnoujściu i Wolinie. Organizacja przeprowadziła też warsztaty m.in. w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lubinie i w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Świnoujściu. Natomiast Stowarzyszenie Lambda Szczecin wykorzystało przyznaną dotację na zorganizowanie grup wsparcia dla osób LGB, osób transpłciowych, rodziców osób LGBTQ+, seniorów LGBTQ+.

W tym roku organizacje pozarządowe na działania z zakresu równego traktowania mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem upowszechnienia i ochrony wolności
i praw człowieka, mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 60 tys. zł. Uprawnione podmioty na złożenie ofert mają czas do 11 lutego 2020 r. Oferty przyjmowane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora – Witkac.pl.

Konkurs jest koordynowany przez Biuro ds. organizacji pozarządowych w Wydziale Współpracy Społecznej UMWZ. Ogłoszenia konkursowe dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego (www.bip.wzp.pl) w zakładce Dotacje / Ogłoszenia konkursowe.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top