Szpitale nie mają pieniędzy na podwyżki. – Będzie apel WRDS do ministra zdrowia?  

Sytuacja finansowa szpitali będzie jednym z tematów najbliższego posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbędzie się w poniedziałek 24 października o godz. 9.30. Dyrektorzy jednostek ochrony zdrowia alarmują, że nie mają pieniędzy na ustawowe podwyżki dla pracowników, ponieważ ministerstwo i NFZ nie przekazuje na ten cel wystarczających środków.

O pilne spotkanie w sprawie „sytuacji podmiotów leczniczych na Pomorzu Zachodnim oraz strategią Rządu RP wobec ochrony zdrowia (…)” wnioskował Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. WRDS zajmie się tym tematem na posiedzeniu zaplanowanym 24 października 2022 r. (godz. 9 – prezydium, od godz. 9.30 – obrady plenarne). Do udziału zaproszono Ministra Zdrowia, przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektorów szpitali, władze samorządowe.

Problem braku środków na podwyżki dla pracowników dotyczy przede wszystkim szpitali powiatowych i wojewódzkich. Wzrost wynagrodzeń określony w ustawie nie został zabezpieczony odpowiednio wysokim wzrostem wyceny świadczeń NFZ.

Szacunki ekspertów wskazują, że aby sfinansować wzrost płac w ochronie zdrowia – trzeba zwiększyć wyceny świadczeń o ponad 22 procent. Tymczasem niektóre szpitale zanotowały wzrost zaledwie o kilka procent.

Efekt? Ogromne problemy ze zbilansowaniem budżetów podmiotów leczniczych. Np. Szpital Wojewódzki w Koszalinie celem zabezpieczenia wypłaty podwyżek dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, tylko w drugim półroczu 2022 r., potrzebuje dodatkowo 16 mln zł! Zabezpieczanie podwyżek w tym samym okresie dla pracowników, o których „nie pamiętał ustawodawca”, tj. zatrudnionych w innej formie – to kolejne 7 mln złotych!

Drugim tematem, którym zajmie się Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego na najbliższym posiedzeniu będzie sytuacja zakładów świadczących usługi wodno-kanalizacyjne.

Posiedzenie WRDS odbędzie się w trybie stacjonarnym.

 

24 października (poniedziałek) 2022 r. Godz. 9.30

Siedziba Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

  1. Mickiewicza 41, Szczecin

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Maciejewski
Podinspektor

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Biuro Prasowe

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
tel. (+48 91) 48 07 249; fax (+48 91) 48 93 987
e-mail: rzecznik@wzp.pl, tmaciejewski@wzp.pl
www.wzp.pl,

www.facebook.com/PomZachodnie

www.instagram.com/pomzachodnie

 

 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Województwo Zachodniopomorskie. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pod adresem https://bip.rbip.wzp.pl/artykul/klauzula-informacyjna-rodo

 

 

 

To top