Szpital w Kamieniu Pomorskim: wóz albo przewóz!

Ile lat można strugać wariata, rżnąc głupa z naiwnych wyborców, że problemu Szpitala Powiatowego w Kamieniu Pomorskim nie ma? No ile: miesiąc, kwartał, rok? No, najwyżej dwa?! Ale to trwa już od 9 lat i jest coraz gorzej. Wszyscy wiedzą, tylko nie radni Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim, którzy dzięki naiwnym wyborcom teraz pożyją sobie z diet kolejne, ale już pięć lat.

Widzieliście ten przybytek placówki Lecznictwa Zamkniętego oraz tego przybytku otoczenie? Nie?! To nic straconego, a dołączone do tego artykułu zdjęcia, niech Wam czytelnicy, zobrazują istniejący stan rzeczy. Nie wiem czy władze Powiatu i jego mieszkańcy są świadomi, że właśnie ten Szpital był ujęty w strategicznych założeniach ewentualnościowych na wypadek sytuacji kryzysowej w gazoporcie LNG (posiadam stosowne dokumenty wstępnych założeń z podpisami Ś.p. Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego, Szefa BBN, który był także Ministrem Spraw Wewnętrznych Ś.p. Władysław Stasiaka, a nawet ex Premiera Kazimierza Marcińkiewicza).

Jak wszem i wobec wiadomo gazoport LNG i terminal LNG tego gazoportu na Wyspie Wolin już funkcjonują, a nawet będzie rozbudowany o jeszcze jeden zbiornik gazu LNG, bocznicę kolejową dla cystern kolejowych ów gaz LNG odbierających dla klientów, do których cysterny ten gaz przetransportują. Wzrośnie, w zasadzie systematycznie już wzrasta, całoroczny ruch drogowy i kolejowy korytarzem TN-T środkowo europejskim korytarzem transportowym CETC ROUT E65, wzrasta zainteresowanie turystyką, w tym nadmorską w powiecie kamieńskim. Weekendy (kuracje i inhalacje naturalnym jodem), letni wypoczynek, ale także wzrost, i to widoczny, uzdrowiskowego charakteru Kamienia Pomorskiego, w pełni uzasadniają potrzebę funkcjonowania ,,dobrego” Szpitala Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. W związku z zaistniałą sytuacją, jaką ,,właściciel” owego Szpitala spowodował, to moje pretensje kieruję zarówno do Komitetu Powiatowego PiS-u w Kamieniu Pomorskim, jest taki (!) i nawet ma swoją siedzibę w tymże mieście, jak też do konkretnych członków tej Partii (z kamieńskiego powiatu) oraz do Platformy Obywatelskiej, bo oba te polityczne ugrupowania mogły już dawno tej sytuacji zaradzić. A czy chciały, to proszę ocenić samemu.

Żeby uspokoić minorowe nastroje czytelników, informuję Szanownych Państwa że pieniądze na przywrócenie pełnej sprawności organizacyjnej tego Szpitala Powiatowego w Kamieniu Pomorskim są! Pochodzić mogą z kilku niezależnych od siebie źródeł finansowych i budżetowych, ale do zrealizowania takiego zamysłu Projektu potrzebne są pewne publiczne wyjaśnienia kilku ukrywanych faktów oraz niedomówień. Póki co zobaczymy, co teraz wobec zaistniałej sytuacji zrobi Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim, Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim oraz niektórzy radni tej Rady Powiatu.

Póki co stwierdzam automatycznie, że tylko tak słabe Państwo jak Rzeczpospolita Polska i tak słaby Rząd Prawa i Sprawiedliwości ponoć Zjednoczonej Prawicy mógłby dopuścić oraz doprowadzić do upadku, w tym systematycznej likwidacji Szpitala Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. Wstyd Panie Prezesie J. Kaczyński, wstyd Panie Premierze M. Morawiecki, wstyd Panie Zachodniopomorski Wojewodo Hinc Tomaszu!

Oczywiście, że zdaję sobie sprawę, że teraz PiSowcy zrobią wszystko, żeby mnie zganić, że powiat kamieński czekają przedterminowe wybory do Rady Powiatu, ale to jest cena, którą warto ,,zapłacić”, by tę instytucję Lecznictwa Zamkniętego ,,uratować” i przywrócić do pełnej funkcjonalności dla wszystkich, którzy na terenie tego powiatu przebywają: na stałe lub okazjonalnie!

Michał Andrzej Ratajczyk

M.A.R.

Przybiernów, 7 kwietnia 2019 r.

Pan Joachim Brudziński

Minister

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5

e-mail: minister@mswia.gov.pl

Do rąk własnych!

Szanowny Panie ministrze, działając pro publico bono i w trosce o dobro wspólne, mając jednocześnie w pamięci wydarzenia o tragicznych w skutkach pożarów, jakie miały miejsce w województwie zachodniopomorskim, a mianowicie: tragicznego pożaru ,,slumsa” w Kamieniu Pomorskim, jaki miał miejsce w nocy z 12 na 13 kwietnia 2009 roku, gdzie w płomieniach straciły życie 23 osoby, w tym trzynaścioro dzieci oraz tragicznego pożaru escape roomu w Koszalinie w dniu 4 stycznia 2019 roku, gdzie toksycznymi gazami pożarowymi zatruło się śmiertelnie pięć nastolatek, wnoszę i wnioskuję do Pana ministra, co następuje.

Ja niżej podpisany wnoszę i wnioskuję, składając niniejszy wniosek na ręce Pana Ministra SW i A. Joachima Brudzińskiego, o spowodowanie przez Pana na mocy sprawowanego urzędu kontroli podległych Panu ministrowi inspekcji i służb instytucji Szpitala Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie. Nadmieniam jednocześnie, że wnioskuję o przeprowadzenie tej kontroli w trybie niezwłocznym.

Łącząc wyrazy poważania i szacunku

Michał Andrzej Ratajczyk

Do wiadomości:

  • Portal Echo Powiatu Kamieńskiego

  • Gazeta Nowy Pomorzanin

  • Kurier Szczeciński red. Roman Ciepliński

  • TVP Szczecin

  • TV Polsat

  • TVN

  • Dziennik Fakt

  • Dziennik Super Express

P.S. Szanowni i Drodzy nasi czytelnicy, działania jak też efekty działań w przedmiotowej wyżej wymienionej sprawie Pana Ministra ocenicie już niedługo, bo 26 maja br. przy wyborczej urnie!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *