Szkolne świetlice mają szansę na wsparcie Zachodniopomorskie Gminy, które chcą utworzyć w szkołach podstawowych „świetlice marzeń” mają szansę na dodatkowe wsparcie swojej inwestycji marszałkowskimi środkami. Wnioski można składać do 10 września br.

– „Świetlice marzeń” mają służyć nie tylko społeczności szkolnej, w której taka świetlica zostanie utworzona, ale również całej społeczności lokalnej. Jej funkcjonalność sięga dużo dalej niż znanych nam dotąd świetlic szkolnych. Staniemy się więc pionierem w istnieniu tego typu miejsc, które będą przykładem nowoczesnej, otwartej na różnorodność, stawiającej indywidualne potrzeby i zainteresowania dziecka na pierwszym miejscu, idącej za postępem cywilizacyjnym i technologicznym edukacji XXI wieku – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

O środki w wysokości 100 tys. zł (pula konkursowa to 500 tys. zł) na modernizację, budowę czy przebudowę obiektu, mogą starać się Gminy z Pomorza Zachodniego. Wartość całkowita projektu nie może być mniejsza niż 200 tys. zł. W Konkursie wybranych zostanie pięć szkół podstawowych, przy czym z danej gminy wyłonione mogą być maksymalnie dwie. Przyznane wsparcie może zostać wykorzystane wyłącznie na projekty inwestycyjne.

Wnioski należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora Witkac.pl od 3 sierpnia do 10 września br.

W konkursie punktowane będą m.in. odrębne zasady funkcjonowania świetlicy niezależnie od rodzaju realizowanych w niej zajęć, np. brak oceniania, możliwość popełniania błędów przez uczestników zajęć i samodzielne ich korygowanie, wyrażania swojego zdania czy możliwość realizowania swoich pasji. Dodatkowe punkty będzie można zdobyć także jeśli projekt przewidzi wykorzystywanie “świetlicy marzeń”, w czasie zajęć lekcyjnych oraz w dni wolne do realizowania działań przez klasy starsze. Punktowana będzie też powierzchnia takich miejsc. Złożone projekty powinny również spełniać wymogi ogólnodostępności, stawiać potrzeby i zainteresowania uczniów na pierwszym miejscu czy być zgodne z takimi wartościami jak: działalność proekologiczna, walka ze zmianami klimatu, prawa zwierząt, wspieranie postaw demokratycznych, równość, tolerancja i poszanowanie dla praw człowieka.

 

Biuro Prasowe

To top