Szerokiej drogi … Z Darłowa do granicy województwa  

Ostatni etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 203 coraz bliżej realizacji. Ponad 115 mln zł na ten cel zostanie wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Zachodniopomorskiego. O planowanym już w tym roku przetargu i szczegółach inwestycji poinformował wicemarszałek Tomasz Sobieraj, który we wtorek wizytował DW 203 między Darłowem a Postominem. Nadmorska trasa zyska nową jakość – zostanie poszerzona, powstaną bezpieczne skrzyżowania, chodniki, zatoki autobusowe, kanalizacja.

To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców regionu i turystów odpoczywających nad Bałtykiem. Ostatni wymagający modernizacji odcinek DW 203 zostanie gruntownie przebudowany. Trasa z Darłowa w kierunku Ustki będzie alternatywą dla S6 i usprawni ruch lokalny.

Kręta i wąska droga zmieni się w wygodną i bezpieczną nadmorską trasę – zapowiada wicemarszałek Tomasz Sobieraj, nadzorujący projekty infrastrukturalne województwa. – Chcemy jak najszybciej zrealizować ten ważny projekt, dlatego zdecydowaliśmy się na wpisanie go do Wieloletniej Prognozy Finansowej, co oznacza zabezpieczenie środków. Kompletna dokumentacja projektowa powinna być gotowa w trzecim kwartale, ogłoszenie przetargu planujemy jeszcze w tym roku – wyjaśnia wicemarszałek.

Na odcinku ok. 22 kilometrów droga ma być poszerzona do normatywnych 7 metrów, przebudowane zostaną skrzyżowania, wjazdy na posesje, zatoki autobusowe, w miejscowościach wykonana zostanie również kanalizacja deszczowa, chodniki, przejścia dla pieszych, nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Na tę inwestycję czekamy od lat, bo to podstawa szkieletu drogowego naszej gminy. Stan drogi jest niezadawalający. Dzisiaj otrzymujemy bardzo dobre informacje. Bardzo się z nich cieszę i serdecznie dziękuje – przyznał wójt Postomina Janusz Bojkowski.

Rozbudowa DW nr 203 na odcinku Darłowo – granica województwa ma kosztować ok. 115,5 mln zł, w tym 17,5 mln zł to wkład własny ze środków budżetu województwa, a ponad 98 mln zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE. Żeby jednak nie czekać z modernizacją kolejnych kilka lat, na kolejną perspektywę unijną, zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zdecydował na o tzw. przedfinansowanie środkami własnymi zadań podlegających refundacji środkami UE, do momentu uzyskania decyzji o dofinansowaniu projektu.

To bardzo dobra decyzja zarządu województwa zachodniopomorskiego, by nie czekać kolejne lata tylko jak najszybciej ruszyć z inwestycją i pokryć ją ze środków samorządu województwach. Darlowo też będzie beneficjentem tego przedsięwzięcia. Dziękuję za to, że już wcześniej odcinek drogi wojewódzkiej 203 w Darłowie został zmodernizowany. To bardzo dobry kierunek, by do Ustki prowadziła prawdziwie wspaniała trasa – podkreślił burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz.

Koszty samych robót budowlanych, nadzoru (inwestorski, autorski, nadzory specjalistyczne) i badań laboratoryjnych szacowane są na prawie 107 mln zł. Odszkodowania za nieruchomości – ok. 7 mln zł. Dokumentacja projektowa – ponad 1,5 mln zł. Inwestycję przygotowuje i będzie nadzorował Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Projekt modernizacji trasy jest już złożony o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Szykujemy się do ogłoszenia przetargu. Myślę, że jesienią wystartują prace, dlatego bardzo proszę mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwości, bo roboty trochę potrwają – powiedział dyrektor ZZDW w Koszalinie Michał Żuber.

O tym, że modernizacja wschodniego odcinka DW 203 jest konieczna, najlepiej wiedzą mieszkańcy i władze gmin, przez które przebiega zniszczona droga. We wtorek, 11 maja 2021 roku wicemarszałek Tomasz Sobieraj, burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz, wójt gminy Darłowo Radosław Głażewski i wójt gminy Postomino Janusz Bojkowski wizytowali miejsca planowanych inwestycji. W miejscowości Chudaczewo odbył się krótki briefing prasowy.

Nowa droga to nie tylko piękna trasa turystyczna, ale przede wszystkim wygoda i bezpieczeństwo mieszkańców. Znajdujące się przy DW 203 miejscowości zyskają infrastrukturę o zupełnie innym standardzie niż obecnie. Inwestycja drogowa oznacza wiele pozytywnych zmian przestrzeni publicznej, budowę chodników i przejść dla pieszych, modernizację i budowę nowych przystanków autobusowych, unowocześnienie oznakowania – wyliczał wicemarszałek Tomasz Sobieraj.

Ostatni etap przebudowy DW 203 obejmuje następujące miejscowości: Zakrzewo, Kopnica, Drozdowo, Sulimice, Karsino, Masłowice, Ronino, Chudaczewo, Pieńkowo, Postomino aż do granicy województwa. Po zakończeniu inwestycji cała trasa Koszalin – Ustka (prawie 70 km) będzie wygodna i bezpieczna. Wcześniej zmodernizowane zostały odcinki Koszalin – Iwięcin (10 km) oraz Iwięcin – Dąbki (11,4 km), finansowane z RPO WZ na lata 20070-13 (wartość dwóch projektów 83,4 mln zł). Trzeci etap, z Dąbek do Darłowa, zrealizowano dzięki funduszom z RPO na lata 2014-20 (42,9 mln zł). Jesienią 2018 r. został oddany do użytku „wylot” z Darłowa w kierunku Ustki (1,8 km). Inwestycja oparta była o projekt przebudowy ul. Tynieckiego przygotowany przez miasto Darłowo i przekazany ZZDW. Gotowy jest również kilkunastokilometrowy odcinek DW 203 w województwie pomorskim.

Biuro Prasowe

Gabinet Marszałka

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

To top