Szczeciński Związek Ukraińców w Polsce z umową na pomoc wolontariuszkom i wolontariuszom

Wolontariuszki i wolontariusze, którzy działają przy szczecińskim oddziale Związku Ukraińców w Polsce otrzymają wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego. Organizacja pozyskała na ten cel „mały grant” ze specjalnej puli środków z budżetu województwa. 

Po upływie pierwszego, najbardziej gorączkowego okresu niesienia pomocy, organizacje pozarządowe mimo zmęczenia, planują dalsze działania dostosowane do aktualnych potrzeb i problemów. Pomogą im w tym „małe granty” przyznane za pośrednictwem Wydziału Współpracy Społecznej. To środki ze specjalnej puli przeznaczonej na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy, w sumie 300 tys. zł.  Dotacje dla NGO mają usprawnić dotychczasowe działania  i pozwolić m.in. na koordynację wolontariatu. –  Za pośrednictwem organizacji pozarządowych możemy wspierać obywatelki i obywateli Ukrainy, którzy uciekając przed wojną znajdują schronienie na Pomorzu Zachodnim. Bez wątpienia zmagamy się z kryzysem humanitarnym, dlatego musimy być gotowi na długofalowe działania i coraz większą skalę podejmowanych inicjatyw. Mam nadzieję, że środki z „małych grantów” w tym pomogą. Siłą naszego regionu jest otwarta i solidarna społeczność, która potrafi nieść bezinteresowną pomoc każdemu, kto jej potrzebuje – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Dotację w wysokości 10 tys. zł na działania związane z organizacją i promocją wolontariatu pozyskał także szczeciński oddział Związku Ukraińców w Polsce. Przy organizacji od 26 lutego br. działa Komitet Pomocy Ukrainie. To w nim wolontariuszki i wolontariusze na co dzień zajmują się sortowaniem, pakowaniem i rozwożeniem darów, również na Ukrainę. Organizacja przyznaną dotację przeznaczy na wsparcie tytanicznej pracy wolontariuszy. Dzięki „małemu grantowi” Związek będzie mógł zorganizować podstawowe wyżywienie dla wolontariuszy,  zakupić grupowe ubezpieczenie od NNW czy pokryć koszty dojazdu. Dotacja umożliwi też objęcie opieką animacyjno-terapeutyczną ukraińskich dzieci i młodzieży w Dziwnowie, Trzebieży oraz Moryniu.„Małymi grantami” zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są dotacje, o które organizacje pozarządowe mogą starać się poza ogłaszanymi konkursami. Ich maksymalna wysokość wynosi 10 tys. zł.

Dotację na wsparcie wolontariatu otrzymały także: Stowarzyszenie „MAJSTERNIA” z Koszalina, Stowarzyszenie MI-GRACJA, Stowarzyszenie Refugees Szczecin, Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie, Chorągiew Zachodniopomorska ZHP, Polski Czerwony Krzyż oddział w Koszalinie oraz Stowarzyszenie POLITES.

Zdjęcia w załączeniu lub na wzp.pl: https://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/szczecinski-zwiazek-ukraincow-w-polsce-z-umowa-na-pomoc-wolontariuszkom-i-wolontariuszom

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Biuro Prasowe

 

 

To top