„Szansa” w Choszcznie z umową

Ponad 23 mln zł otrzyma dziesięć zachodniopomorskich zakładów aktywności zawodowej. To środki z budżetu województwa oraz funduszy PFRON, które mają pomóc pokryć koszty działania placówek. W czwartek, 13 stycznia 2022 r.  została podpisana umowa z ZAZ-em „Szansa” w Choszcznie.

Podpis na umowie dofinansowania ze środków województwa  złożyli: Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska oraz Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie Tadeusz Szczepański. W spotkaniu uczestniczyli także Radny Województwa Zachodniopomorskiego  Łukasz Młynarczyk oraz burmistrz Choszczna Robert Adamczyk.

Serdecznie zachęcam wszystkich do współpracy z zakładami aktywności zawodowej. Dzięki środkom unijnym te placówki w ostatnim czasie przeszły wiele pozytywnych zmian, oferując usługi na wysokim poziomie. Szczególnie teraz, w pandemii, nie zapominajmy o tych miejscach, to naprawdę sprawdzeni partnerzy biznesowi – mówi Członkini Zarządu Województwa Anna Bańkowska. – W tym roku łączna kwota dofinansowania kosztów działania 10 zakładów aktywności zawodowej wyniesie ponad 23,2 mln zł. Na tę kwotę składają się środki PFRON będące w dyspozycji marszałka wynoszące 17,6  mln zł oraz z budżetu województwa, w wysokości 5,6 mln zł  – dodaje.

Z tej puli ZAZ w Choszcznie zatrudniający obecnie 46 osób, w tym 33 z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, otrzyma kwotę 1 085 000 zł dofinansowania [red. PFRON – 825 tys. zł, środki WZ 260 tys. zł]. Placówka prowadzi pracownię ogrodniczo-porządkową, pracownię montaż-demontaż z elementami stolarni oraz pracownię prac drobnych (m.in. szycie fartuszków, kompletów pościeli, maseczek, maskotek wykonywanie stroików, ozdób, elementów dekoracyjnych). Ponadto ZAZ „Szansa”  w  swojej ofercie posiada również wynajem sali konferencyjnej oraz wynajem sali do aerobiku (zajęcia fitness).

Otrzymane środki przeznaczymy na wspieranie i przygotowywanie osób z niepełnosprawnościami  do podjęcia pracy oraz do w pełni samodzielnego i aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie. Wszyscy, którzy z nami współpracują, czyli osoby prywatne, jak i instytucje, wspierają pracowników z niepełnosprawnościami, ukazując ich jako ludzi rzetelnych, odpowiedzialnych, zaangażowanych i przede wszystkim potrzebnych na rynku pracy, dlatego gorąco wszystkich zachęcam do współpracy z naszym ZAZ-em – mówi Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa”  w Choszcznie Tadeusz Szczepański.

Pozostałe koszty działania ZAZ-ów zostaną pokryte m.in. przez PFRON w ramach refundacji wynagrodzeń dla organizatora (w przypadku ZAZ „Szansa dla Gminy Choszczno) za zatrudnionych w ZAZ pracowników z niepełnosprawnością czy z przychodów z działalności wytwórczej i usługowej.

ZAZ w Choszcznie działa od 2018 r. W powstaniu placówki pomogły środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Więcej zdjęć na wzp.pl: http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/ponad-23-mln-zl-wsparcia-dla-zachodniopomorskich-zaz-ow-szansa-w-choszcznie-z-umowa

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Biuro Prasowe

To top