Szansa na poprawę bazy sportowej w regionie. 2 mln zł dla samorządów na remonty obiektów

2 mln zł przeznaczy w 2023 roku Urząd Marszałkowski na remonty lokalnej infrastruktury sportowej. Pomoc trafi do 72 zachodniopomorskich samorządów. Gminy i powiaty z regionu zdecydowały się
na modernizację stadionów piłkarskich, boisk sportowych, sal gimnastycznych, siłowni plenerowych, pływalni, obiektów lekkoatletycznych czy wspinaczkowych.

Wnioski o dofinansowanie inwestycji przyjmowane były do 28 lutego. O fundusze mogły starać się samorządy gminne lub powiatowe z województwa zachodniopomorskiego. Maksymalne wsparcie wyniosło do 50% wartości kosztów inwestycji, lecz nie więcej jednak niż 30 tys. zł. Każdy samorząd mógł ubiegać się o dofinansowanie jednego projektu, uwzględniającego dodatkowo jedną lokalizację. Dotację należy wykorzystać do końca grudnia br.

To jest jeden z najdłużej realizowanych programów pomocowych na Pomorzu Zachodnim adresowany
do lokalnych samorządów. Zainteresowanie nim nie słabnie. Wciąż jest spora potrzeba modernizowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej służącej społecznościom naszych małych ojczyzn, dlatego również
i w 2023 roku uruchomiliśmy środki na ten cel –
mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

W tym roku do podziału Urząd Marszałkowski przeznaczył 2 mln zł. Z pomocy finansowej skorzystają
72 lokalne samorządy. Wielkość wsparcia wyniesie od 9 do 30 tys. zł. Remonty, modernizacje i doposażenia obejmą m.in. boiska piłkarskie, hale sportowe, sale gimnastyczne, stadiony, siłownie plenerowe, akweny wodne, pływalnie, obiekty lekkoatletyczne oraz wspinaczkowe. Sportowe przestrzenie wzbogacą się
np. o nowe trybuny, szatnie, oświetlenie, tablice wyników, nagłośnienie, ogrodzenie, piłkochwyty, slipy wodne czy specjalistyczny sprzęt sportowy. Pomoc trafi m.in. do Gminy Białogard, Gminy Cedynia, Gminy Krzęcin, Gminy Płoty, Miasta Darłowa, Miasta Kołobrzeg, Miasta Koszalin, Powiatu Choszczeńskiego, Powiatu Goleniowskiego, Powiatu Łobeskiego czy Powiatu Stargardzkiego.

Program pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej” to przedsięwzięcie realizowane w latach 2002, 2005-2008 oraz ponownie od 2014 roku, po zakończeniu programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Wsparcie w ramach wszystkich poprzednich edycji Programu wyniosło blisko 13 mln zł. Umożliwiło ono realizację ponad 800 różnych inwestycji poprawiających stan bazy sportowo-rekreacyjnej w regionie.

Lista samorządów ze wsparciem na modernizację infrastruktury sportowej w 2023 roku w załączeniu
do komunikatu prasowego.

Biuro Prasowe

Łukasz Jucha

Gabinet Marszałka

To top