Szansa na „Małe Skarby”. Kolejny nabór w marcu

Zainteresowanie „Zachodniopomorskimi Małymi Skarbami” nie słabnie. Od rozpoczęcia programu ze wsparcia skorzystało blisko 900 rodziców z regionu. Opiekunowie dzieci do lat trzech najczęściej starają się o refundację kosztów pobytu pociechy w żłobku lub zatrudnienia niani. Kolejny nabór prowadzony będzie od 3 do 10 marca 2020 r.

Zachodniopomorskie Małe Skarby” to autorski projekt Województwa Zachodniopomorskiego finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, który ma pomóc rodzicom dzieci do lat trzech powrócić na rynek pracy.

Aby zapewnić najmłodszym mieszkańcom dobry rozwój, a rodzicom możliwość powrotu do pracy uruchomiliśmy „Zachodniopomorskie Małe Skarby”. Tylko w ubiegłym roku ze wsparcia skorzystało 265 rodziców, a opieką objętych zostało 272 dzieci. Wierzymy, że warto inwestować w rodziców i przede wszystkim w najmłodsze pokolenie na Pomorzu Zachodnim. Oprócz „Skarbów” oferujemy też inne formy wsparcia. Z pomocą eurofunduszy tworzymy nowe miejsca opieki w żłobkach. W ostatnim czasie powstało ich ponad 800 – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Dzięki „Skarbom” opiekunowie mogą starać się o miesięczną refundację pobytu dziecka w żłobku do 1140 zł, klubie dziecięcym do 760 zł, u opiekuna dziennego do 1140 zł oraz niani do 1140 zł. Kwoty te stanowią 95% miesięcznego dofinansowania. Z pomocy takiej można korzystać maksymalnie przez rok.

Ze wsparcia mogą korzystać osoby z woj. zachodniopomorskiego, które zaliczają się do jednej z dwóch grup. Pierwsza to osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat trzech. Druga to osoby pracujące, opiekujące się dziećmi do lat trzech, będące w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.

Jak pokazuje praktyka o wsparcie starają się głównie mamy przebywające na urlopie rodzicielskim lub macierzyńskim. Od ubiegłego roku szczególne preferencje w rekrutacji mają także osoby zamieszkujące i/lub powracających do pracy na terenie Specjalnej Strefy Włączenia. Obejmuje ona obecnie 74 na 113 gmin naszego województwa. Wsparciem w ramach SSW objęte są gminy borykających się z różnego rodzaju problemami społeczno-gospodarczymi, w tym m.in. brakiem dostatecznej infrastruktury i usług opiekuńczych, wspierających rodziców.

Kolejny nabór  do projektu potrwa od 3 do 10 marca 2020 r. W rekrutacji mogą wziąć udział osoby, planujące powrót do pracy lub podjęcie zatrudnienia maksymalnie do 31 maja 2020 r. Na wsparcie ma szansę 150 osób.

Niezależnie od „Skarbów”, województwo w ramach RPO WZ 2014-2020 sukcesywnie wspiera tworzenie nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi oraz dostosowywanie istniejących i nowych miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. Do tej pory zawarto już 35 umów z projektodawcami na ogólną kwotę 46,6 mln zł (w tym dofinansowanie 43,5 mln zł).  Dzięki tym środkom utworzono 803 nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech i wsparto blisko 956 rodziców wracających na rynek pracy.

„Zachodniopomorskie Małe Skarby” będą kontynuowane  do sierpnia 2023 r. Budżet programu to 29,5 mln zł.

Projekt „Zachodniopomorskie Małe Skarby” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 6.6. Programy zapewnienia zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Więcej informacji o programie na stronie internetowej  WUP w Szczecinie (www.wup.pl) w zakładce Małe Skarby.

Fot. Dzięki eurofunduszom powstają kolejne miejsca w żłobkach. Placówka  „Zając Borówka” w Szczecinie

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Biuro Prasowe

To top