Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Dziwnów

Bez uroczystego apelu, a także pododdziału reprezentacyjnego Wojska Polskiego i mieszkańców gminy – tak wyglądały w tym roku oficjalne obchody Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Dziwnowie. Wszystko przez obostrzenia, które dotyczą koronawirusa SARS-CoV-2, a które już od wielu tygodni w znaczący sposób zmieniły codzienne funkcjonowanie mieszkańców i gminnych instytucji. W ich efekcie, pamiątkowe wiązanki składano w ciszy i bez okazjonalnych przemów.

Obraz na stronie 3maja2020_3.jpg

Przypomnieć należy, że Konstytucja 3 Maja uchwalona 3 maja 1791 roku, była pierwszą w Europie (a drugą na świecie, po uchwalonej w Stanach Zjednoczonych) ustawą regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jej zapisy, jak na koniec XVIII wieku, były bardzo nowoczesne (zakładały m.in. likwidację szlacheckiego prawa do tzw. liberum veto, wzięcie pod ochronę państwa ludności z najniższych warstw społecznych, trójpodział władzy) miały na celu stworzenie kompromisu pomiędzy szlachtą a królem, przy jednoczesnym wprowadzeniu szeregu innych, stanowiących odejście od dotychczasowej formuły rządów, ram prawnych.

Ich nadrzędnym celem była nie tylko znacząca zmiana w funkcjonowaniu państwa i nadanie mu całkowicie nowego kształtu (w zakresie kultury prawnej), ale też zwrócenie szerokiej uwagi na mieszkańców Rzeczypospolitej i ich rolę w kształtowaniu społecznego ładu. Na mocy tej uchwały, Rzeczpospolita stawała się tym samym monarchią konstytucyjną. Zostały zakazane konfederacje, a władza ustawodawcza miała przejść w ręce sejmu.

Obraz na stronie 3maja2020_7.jpg

 

Krzysztof Zawiliński
To top