Światowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia 2020r. – „Wsparcie pielęgniarek i położnych”Światowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia 2020r. – „Wsparcie pielęgniarek i położnych”

W tym Międzynarodowym Roku Pielęgniarki i Położnej Światowy Dzień Zdrowia 2020 rzuci światło na istotną rolę pielęgniarek i położnych w zapewnianiu opieki zdrowotnej na całym świecie oraz wezwie do wzmocnienia siły roboczej pielęgniarskiej i położnej.

 Jednym z głównych wydarzeń Światowego Dnia Zdrowia będzie opublikowanie pierwszego w historii Raportu o stanie pielęgniarstwa na świecie w 2020 r. Raport ten zapewni globalny obraz siły pielęgniarskiej i wesprze planowanie oparte na dowodach w celu optymalizacji wkładu tej siły roboczej w poprawę zdrowia i samopoczucia dla wszystkich. Raport ustali program gromadzenia danych, dialogu politycznego, badań i poparcia oraz inwestycji w pracowników służby zdrowia dla przyszłych pokoleń. Podobny raport na temat siły położnej zostanie opublikowany w 2021 r.

Określono trzy następujące cele:

 • ukazanie publicznego uznania dla pracy pielęgniarek i położnych oraz ich roli
  w zapewnianiu opieki zdrowotnej
 • podniesienie profilu pielęgniarek i położnych wśród pracowników służby zdrowia
 • katalizowanie wsparcia i inwestycji w pielęgniarki i położne

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wzywa do działania całe społeczeństwa, pracowników służby zdrowia, decydentów.

Apel do ogółu społeczeństwa:

 1. Okaż pielęgniarkom i położnym wdzięczność za ich pracę i podziękuj im za działania na rzecz zdrowia.
 2. Wezwij lokalnych liderów, do działania na rzecz wsparcia pielęgniarek i położnych oraz dokonania inwestycji, które pozwolą im w pełni wykorzystać swój potencjał.

Apel do decydentów:

 1. Inwestuj w opiekę pielęgniarską i położniczą, aby powszechna opieka zdrowotna stała się rzeczywistością wszędzie.
 2. Wzmocnienie i przywiązywanie większej wagi do wpływu i przywództwa w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa: w rezultacie poprawi się opieka zdrowotna
 3. Podejmij kroki, aby usprawnić gromadzenie danych dotyczących siły roboczej, aby lepiej ukierunkować zasoby i wprowadzić zmiany tam, gdzie są one najbardziej potrzebne.

Pracowników służby zdrowia

 1. Okazuj szacunek pielęgniarkom, położnym i innym pracownikom służby zdrowia
 2. Słuchaj ich opinii i badaj ich pomysły.
 3. Zaangażuj pielęgniarki i położne w podejmowanie decyzji.

Co każdy człowiek może zrobić?

 1. Dziękuję pielęgniarce i położnej
 2. Wyobraź sobie, jak potężny byłby, gdyby wszystkim pracownikom służby zdrowia
  w Twojej okolicy podziękowano kwiatkiem, kartą lub tweetem. Udostępnij swoje zdjęcia w mediach społecznościowych za pomocą hashtagu #SupportNursesAndMidwives. Pamiętaj, aby spersonalizować swoje wiadomości.
 3. Wysłać list. Wysłanie listu może być pierwszym krokiem do zwrócenia uwagi liderów
  i innych polityków, jeśli jesteś pielęgniarką / położną, podziel się swoimi obawami
  z ludźmi, którzy opracowują politykę, która może coś zmienić.
 4. Opracuj petycję. Petycje to świetny sposób na wykazanie szerszego poparcia dla zmian. Zbierz podpisy, prześlij swoje żądanie władzom i opublikuj je tak szeroko, jak to możliwe.
 5. Dzień z życia pielęgniarki / położnej. Chcesz wiedzieć, jak to jest być pielęgniarką lub położną? Sprawdź, czy możesz spędzać czas z pielęgniarką lub położną w swojej społeczności. Dowiedz się więcej o nich, o ich pracy ratującej życie i zostań ich zwolennikiem. Pielęgniarki i położne są niezbędne dla naszej przyszłości, potrzebujemy jeszcze milionów.

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia PSSE w Kamieniu Pomorskim

To top