Światowy Dzień bez Tytoniu

31 maja na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Bez Tytoniu. Święto obchodzone jest od  1987 r. Celem nadrzędnym obchodów jest zwiększenie świadomości wśród ogółu społeczeństwa na temat wpływu palenia tytoniu i ekspozycji na bierne palenie tytoniu na zdrowie, w tym negatywny wpływ e-papierosów.

Tegorocznym tematem jest ochrona młodszych pokoleń, koncentrująca się na „Ochronie młodzieży przed manipulacjami w przemyśle i zapobieganiu jej używania tytoniu i nikotyny”. Ponieważ przemysł tytoniowy coraz częściej koncentruje się na młodych ludziach jako rozwijającym się i wrażliwym rynku dla swoich uzależniających produktów, jest to paląca kwestia i wyzwanie dla decydentów politycznych w każdym kraju.

Według danych z 2015 r. 17% młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat pali na całym świecie. W regionie europejskim 11,5% dziewcząt i 13,8% chłopców w wieku od 13 do 15 lat to osoby palące. Chociaż liczba ta maleje z biegiem lat w wyniku fenomenalnych wysiłków społeczności zajmującej się kontrolą tytoniu, należy zrobić więcej, aby chronić te wrażliwe grupy. Jak dobrze wiadomo w branży tytoniowej, osoba, która zaczyna palić przed 20 rokiem życia, nie tylko jest bardziej narażona na uzależnienie, ale może także mieć upośledzoną zdolność do sprawowania kontroli nad paleniem w późniejszym życiu. Przemysł świadomie sprzedaje młodym ludziom śmiertelną zależność, a ochrona młodzieży jako główny temat Światowego Dnia bez Tytoniu 2020, 31 maja, jest okazją do zaprezentowania najlepszych praktyk przeciwdziałających tym wysiłkom.

Jak branża celuje w młodzież

W swoich wysiłkach na rzecz manipulacji młodymi ludźmi przemysł tytoniowy zastosował produkty upiększające, aby uczynić je bardziej atrakcyjnymi dla określonych grup demograficznych, szczególnie poprzez opakowania lub branding. Jest to szczególnie widoczne w ostatniej eksplozji zainteresowania e-papierosami i podgrzewanymi wyrobami tytoniowymi. Jedną z najważniejszych innowacji w branży są jej strategie marketingowe.
W różnych sektorach reklamy coraz częściej pojawiają się w Internecie, a przemysł tytoniowy nie różni się – firmy tytoniowe coraz częściej zwracają się do osób wpływających z mediów społecznościowych, aby sprzedawać te niebezpieczne produkty. Takie reklamy często omijają tradycyjne przepisy dotyczące reklamy i promocji wyrobów tytoniowych, ponieważ lokowanie produktu tytoniowego nie jest oznaczane jako reklama, a zamiast tego jest ukrywane w innych mediach społecznościowych. Ta kwestia jest szczególnie niepokojąca
w przypadku młodych kobiet i dziewcząt, które są głównym celem narażenia na wpływ.

Światowy dzień bez tytoniu 2020 pokaże, w jaki sposób można wzmocnić pozycję młodych ludzi, aby przejąć kontrolę nad swoim zdrowiem i odrzucić uzależnienie od tytoniu. Światowy dzień bez tytoniu wzywa również społeczność kontrolującą tytoń do ochrony tych grup poprzez kampanie i interwencje w społeczeństwie, do budowania odporności następnego pokolenia młodych ludzi na tytoń i do stopniowego dążenia do przyszłości bez tytoniu.

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia w PSSE w Kamieniu Pomorskim

 

To top