Świąteczne paczki dla dzieci i młodzieży pochodzenia ukraińskiego

Świąteczne paczki ze słodkimi niespodziankami i owocami trafią do dzieci pochodzenia ukraińskiego. Trzy organizacje pozarządowe reprezentujące mniejszości narodowe otrzymały na ten cel granty z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Pozwolą one na przygotowanie 345 paczek.

W województwie zachodniopomorskim prężnie działa kilkanaście organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, które co roku zapraszają do udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych i społecznych, wydają wartościowe publikacje czy tworzą kolekcje etnograficzne. W grudniu wręczą świąteczne paczki dla dzieci i młodzieży.

Prezenty dla najmłodszych przygotują trzy organizacje: Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie, Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie oraz Fundacja PROSVITA z Wałcza.

Za pośrednictwem organizacji pozarządowych przekazujemy środki na przygotowanie świątecznych paczek dla dzieci i młodzieży pochodzenia ukraińskiego. Mam nadzieję, że sprawią one ogromną radność najmłodszym i pozwolą poczuć magię świąt, na chwilę zapomnieć o trwającej już drugi rok pandemii – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce przygotuje 80 paczek dla dzieci i młodzieży z Ińska, Goleniowa, Stargardu, Trzebiatowa i okolic Szczecina. – Pandemia sprawiała, że kontakty dzieci w szkołach lub w punktach nauczania języka ukraińskiego nie były regularne, dlatego chcemy choć tak wynagrodzić najmłodszym ten czas. Paczki zostaną dostarczone do kół terenowych związku, w przedostatnim tygodniu grudnia – zapowiada przewodniczący szczecińskiego oddziału Jan Syrnyk.

Natomiast koszaliński oddział ZUwP przygotuje 200 świątecznych paczek dla dzieci w Koszalinie, Białym Borze i Kołobrzegu. Prezenty trafią też do najmłodszych z ukraińskiej mniejszości narodowej z powiatu wałeckiego, drawskiego i szczecineckiego. Zadba o to Fundacja PROSVITA, która planuje wręczyć prezenty dzieciom i młodzieży w niedzielę, 19 grudnia 2021 r., a więc z zgodnie kalendarzem juliańskim w mikołajki. Spotkania zaplanowano w cerkwiach: greckokatolickiej i prawosławnej w Wałczu oraz greckokatolickiej w Szczecinku. Organizacja przygotuje 65 świątecznych paczek. – Czas Bożego Narodzenia i Nowego Roku jest czasem szczególnym. Między innymi dzięki takiej pomocy i takiemu wsparciu czujemy jako mniejszość, że i my mamy w tym swój udział. Spotkania są niezwykle ważne i potrzebne. Szczególnie teraz, w tym czasie zdominowanym zarówno przez pandemię, jak i nie zawsze pozytywnym i prawdziwym obrazem mniejszości ukraińskiej w Polsce, Ukrainy i Ukraińców, który czasem pojawia się w przestrzeni publicznej – mówi przewodniczący rady Fundacji PROSVITA Marek Syrnyk.

Łączna wartość przyznanego wsparcia dla organizacji pozarządowych w formie małych grantów wynosi ponad 23 tys. zł.

Biuro Prasowe

Emilia Wolf

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 

To top