Strona pełna inspiracji!

Szukasz miejsca dla dziecka w żłobku lub przedszkolu? A może myślisz o podniesieniu kwalifikacji? Marzy ci się posada dyrektora we własnej firmie? Od lat ze wsparciem przychodzą Fundusze Europejskie. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przygotował specjalną stronę internetową, na której każdy może zobaczyć, jak środki unijne pomogły mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego. To świetne przykłady, które mogą być inspiracją do działania! Przed nami też nowe rozdanie eurofunduszy.

W tej perspektywie finansowej Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie odpowiadał przede wszystkim za realizację projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna alokacja środków EFS dla Pomorza Zachodniego wniosła blisko 2 miliardy zł! Eurofundusze na ten cel były wydatkowane w obszarze rynku pracy, włączenia społecznego oraz edukacji. Z pomocy korzystały osoby bezrobotne (22 104 os.), otwierające własną działalność gospodarczą (4100 os.) czy rodzice opiekujący się dziećmi do lat 3, którzy chcieli powrócić na rynek pracy (3701 os.). Utworzono 1 500 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Ponadto ze wsparcia korzystały też mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, które zostały objęte usługami rozwojowymi takimi jak: kursy, szkolenia czy coaching.

Blisko 10 tys. osób skorzystało z różnego rodzaju programów zdrowotnych pozwalającymi na powrót do pracy po przebytej chorobie (w tym m.in. prowadzono badania mammograficzne).

W sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego zaopatrzono 232 szkoły i placówki kształcenia zawodowego. Uczniowie brali udział w stażach i praktykach, kursach językowych, komputerowych, itp. Z podobnego wsparcia korzystali też nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu.

Pomoc kierowana była też do osób z niepełnosprawnością lub zagrożonych wykluczeniem społecznym czy do podmiotów ekonomii społecznej. W zakresie integracji społecznej wspierane są Domy Pomocy Społecznej, powstają dzienne domy opieki, mieszkania wspomagane, usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością, organizowane są szkolenia asystentów oraz opiekunów osób niesamodzielnych, przygotowywane są zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne dla dzieci i młodzieży.

Dzięki przygotowanej przez WUP stronie internetowej każdy może sprawdzić jak FE zmieniły region i mieszkańców. Sprawdźcie: https://sukcesyefs.wup.pl/

Kończąca się  perspektywa finansowa przyniosła wiele wyzwań, ostatnie kilkanaście miesięcy, również we wdrażaniu funduszy, zdominowanych zostało przez reagowanie na konsekwencje pandemii. Niejednokrotnie musieliśmy działać bardzo szybko, elastycznie dostosowując nasze działania do zmieniającej się rzeczywistości. Sukcesy naszych projektodawców, opisane i pokazane w naszej publikacji, udowadniają jednak, że udało się nawet w tym trudnym czasie dobrze zagospodarować fundusze unijne. Zdobyliśmy wiele doświadczeń, które mam nadzieję, uda się jeszcze skuteczniej wykorzystać w wdrażaniu programów finansowanych ze środków europejskich w następnych latach – mówi dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Andrzej Przewoda.

Obecnie trwają przygotowania do uruchomienia nowej perspektywy finansowej. Urząd Marszałkowski przygotował projekt nowego programu „Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego”. Rozpoczęły się szerokie konsultacje, w których każdy może zabrać głos, zgłosić uwagi, przesłać sugestie. Na działania związane EFS+ zabezpieczono kwotę 400 milionów euro.

Przed nami nowa perspektywa finansowa i ogromna szansa na dalszy rozwój województwa. Pomimo opóźnień po stronie rządu, intensywnie pracujemy nad kształtem wartego ponad 7 miliardów zł programu „Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego”. Przechodzimy do kolejnego etapu, choć oczywiście nie kończy to dla nas negocjacji. Zachęcam państwa do uczestnictwa w zaplanowanych przez Urząd Marszałkowski spotkaniach konsultacyjnych – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Uwagi i wnioski do projektu programu FEPZ 2021-2027 mogą być wnoszone także drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza uwag i przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej: fepz@wzp.pl

W ramach konsultacji społecznych przewidywana jest także m.in. konferencja konsultacyjna (16 lutego -zdalnie), wysłuchanie publiczne (21 lutego), odwrócone wysłuchanie publiczne czy live czat z marszałkiem dla mieszkańców (23 lutego).

Program będzie omawiany też podczas posiedzenie WRDS,  Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz połączonych komisji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Więcej informacji o konsultacjach, projekcie programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego: http://fepz.wzp.pl

Biuro Prasowe

Emilia Wolf

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top