19-12-2018 » Powiat i region

Startują 4 konkursy w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji”

3,34 mln zł przeznaczono w 2019 roku na konkursy w ramach „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”. Oferty można składać do 7 stycznia 2019 r.W efekcie nowego resortowego programu mają powstać programy aktywizacji społecznej osób wykluczonych i nowe metody pracy z tą grupą osób.

„Wykluczenie społeczne ma wiele twarzy, tak jak wiele jest powodów tego, że niektórzy z nas nie mogą uczestniczyć w pełni w życiu społecznym, są zdani tylko na siebie, pozbawienie międzyludzkiej solidarności” – mówi minister Elżbieta Rafalska. „Nowe projekty, jakie powstaną dzięki konkursom w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji”, staną się z pewnością cennym wsparciem w codziennej walce z wykluczeniem społecznym i co najważniejsze odbudują utracone więzi oraz nie dopuszczą do powstania nowych wyrw” – dodaje minister.

Kto może ubiegać się o środki z programu?
Udział w konkursach wziąć mogą:
– jednostki samorządu terytorialnego,
– organizacje pozarządowe (z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

4 konkursy w ramach programu
W ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji” przeprowadzane są cztery konkursy.

• Konkurs 1. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej”
Jego celem jest wzmocnienie roli klubów integracji społecznej. Mają one przygotowywać osoby do ponownego pełnienia ról społecznych i zawodowych oraz do usamodzielnienia się.
• Konkurs 2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej”
Jego głównym założeniem jest wspieranie projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie i zawodowo. Działania mają polepszyć warunki rozwoju osób wykluczonych oraz służyć wyrównywaniu szans. Konkurs ma wpływać na rozwój współpracy instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i innych instytucji ważnych dla społeczności lokalnej na danym terenie.
• Konkurs 3. „Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”

Konkurs dotyczy projektów skierowanych do młodzieży od 15. do 24. roku życia. Mogą być to działania m.in. edukacyjne, profilaktyczne, wychowawcze, specjalistyczne, socjalne, socjoterapeutyczne i terapeutyczne.

• Konkurs 4. „Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form pomocy realizowanych w centrach i klubach integracji społecznej”

W ramach konkursów zaplanowano 5 konferencji regionalnych w pięciu województwach oraz jedną konferencję centralną podsumowującą konferencje regionalne. Tematy tam poruszane mają być inspiracją dla innych podmiotów do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom wykluczonym.
Jaki jest termin składania ofert?
Oferty można składać do 7 stycznia 2019 r. do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

źródło: ZUW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *