Środki ochrony osobistej dla zachodniopomorskich DPS-ów

Jednorazowe maseczki oraz rękawiczki trafią do trzydziestu zachodniopomorskich DPS-ów. To kolejna tego typu pomoc w ramach unijnego projektu „Region Dobrego Wsparcia”.

Środki ochrony osobistej są obecnie przekazywane domom pomocy społecznej, które złożyły wcześniej zapotrzebowanie w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego. Wartość tego zamówienia to ok. 20 tys. zł.

Staramy się wspierać zachodniopomorskie instytucje, w tym domy pomocy społecznej w trudnej walce z pandemią, przekazując najpotrzebniejszy sprzęt oraz środki ochrony osobistej. Dzięki unijnemu projektowi „Region Dobrego Wsparcia” realizujemy trzecią taką dostawę – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Realizowane teraz dostawy to blisko 2 tys. opakowań maseczek jednorazowych (op. zawiera 50 szt.) oraz 400 opakowań rękawic jednorazowych (każde po 100 szt.). To trzecie takie zamówienie, dzięki któremu zachodniopomorskie instytucje są doposażanie w środki ochrony osobistej czy odzież ochronną, w tym fartuchy medyczne, ochraniacze na obuwie, czepki ochronne, ochronne kombinezony, jednorazowe maseczki i rękawice medyczne, jednorazową pościel oraz płyny do dezynfekcji.

Dostawy realizowane są w ramach projektu „Region Dobrego Wsparcia”. To kontynuacja działań uznanych przez Komisję Europejską za najlepsze społeczne przedsięwzięcie w zwalczaniu nierówności i ubóstwa w UE. Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (lider) w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Oprócz zakupu środków ochrony osobistej, funkcjonują już wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego (Wałcz i Chojna), realizowane są sąsiedzkie usługi opiekuńcze. Prowadzone są też szkolenia dla osób niesamodzielnych (obecnie online). Trwają prace nad powstaniem mieszkań opieki wytchnieniowej. Więcej informacji o projekcie: https://rdw.wzp.pl

Zamówienie jest realizowane i współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020).

Biuro Prasowe

Emilia Wolf

Gabinet Marszałka

U

To top