Spotkanie Pokoleń pod biało-czerwoną flagą

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości marszałek województwa zaprosił kombatantów, pionierów ziemi zachodniopomorskiej i harcerzy na tradycyjne Spotkanie Pokoleń. Po długim czasie pandemii jestem niezmiernie wzruszony faktem, że cała sala Opery na Zamku wypełniona jest dziś tak zacnymi gośćmi, wszystkimi pokoleniami mieszkańców Pomorza Zachodniego – mówił Olgierd Geblewicz. Patriotyczne spotkanie w tym roku poświęcone było również trzem jubileuszom: 50-lecia Chóru Kombatant, 75-lecia Chóru Pax Christi oraz 60-leciu pracy artystycznej dyrygentki obu chórów Pani Marii Białkowskiej-Dublasiewicz.Wzruszające spotkanie kombatantów, weteranów, pionierów z różnych zakątków Pomorza Zachodniego rozpoczęło się od wspólnego wykonania „Szarej piechoty”, którą ze sceny zaśpiewali młodzi artyści Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krąg” i uczniowie SP 7 w Szczecinie.

W imieniu Zarządu Województwa chcę bardzo nisko pokłonić się państwu i podziękować za tak liczne przybycie na nasze wspólne święto: Spotkanie Pokoleń, które od wielu lat organizujemy w wigilię najważniejszego polskiego święta, jakim jest święto odzyskania naszej niepodległości – powitał uczestników uroczystości marszałek Olgierd Geblewicz. – Po długim czasie pandemii jestem niezmiernie wzruszony faktem, że cała sala Opery na Zamku wypełniona jest dziś tak zacnymi gośćmi. I zgodnie z formułą naszych spotkań – jest wypełniona wszystkimi pokoleniami mieszkańców Pomorza Zachodniego.

Szczególne podziękowania marszałek skierował do głównych bohaterów uroczystości: kombatantów, weteranów, pionierów zachodniopomorskiej ziemi.

Ziemi z tak niebywałą, trudną historią, w której polskość wbudowywaliśmy przez właśnie kolejne pokolenia, w ramach sztafety pokoleń. W której polskości by nie było, gdyby nie weterani walk drugiej wojny światowej – podkreślił Olgierd Geblewicz.

Mówiąc o polskich drogach do wolności i przypominając najważniejsze daty w polskiej historii, marszałek zwrócił się również do harcerzy i ich opiekunów z Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP.

– Którzy również tak licznie przybyli świętować z nami to radosne, ale i podniosłe święto dedykowane naszej niepodległości. Pielęgnowanie postaw patriotycznych, ukochania ojczyzny jest naszą wspólną powinnością. Przekazywanie jej naszym dzieciom, wnukom to wyzwanie, ale też szczególny dar – powiedział Olgierd Geblewicz.

Tego, jak piękne owoce przynosi pielęgnowanie polskości, edukacja historyczna i patriotyczne wychowanie, dowiedli najmłodsi uczestnicy międzypokoleniowej uroczystości. Harcerze serdecznie witali seniorów, wręczali ich biało-czerwone flagi, przypinali kotyliony, a także służyli pomocą w drodze na operową salę.

 To najważniejsze polskie święto. Rocznica odzyskania niepodległości! W szkole organizowane są specjalne uroczystości, ale wcześniej mamy zaszczyt być tu, z kombatantami – mówiła Justyna Banaszczak z 52 drużyny starszoharcerskiej Hufca Szczecin ZHP, uczennica szkoły podstawowej w Przecławiu. – Rozdałam już kilkadziesiąt kotylionów – dodała dwunastolatka.

W Spotkaniu Pokoleń uczestniczyło ponad pół tysiąca gości, w tym ponad 200 kombatantów ze Szczecina, Koszalina, Kołobrzegu. Liczną grupę stanowili chórzyści, bo tegoroczna uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości poświęcone było również trzem jubileuszom:

50-leciu Chóru Kombatant, działającego przy Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,

75-leciu Chóru Pax Christi, działającego przy Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie,

60-leciu pracy artystycznej dyrygentki obu chórów Pani Marii Białkowskiej-Dublasiewicz.

Jubilaci wystąpili na operowej scenie, zebrali gromkie brawa, a wcześniej odebrali nagrody i upominki. Chórzyści seniorzy zostali uhonorowani złotymi i srebrnymi odznakami Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, a także Pamiątki Okolicznościowe Województwa Zachodniopomorskiego. Medale i listy gratulacyjne wręczali marszałek Olgierd Geblewicz, członkowie zarządu województwa Anna Bańkowska i Stanisław Wziątek oraz przedstawiciele władz krajowych PZChiO.

Będzie to chyba najbardziej rozśpiewana uroczystość w dziejach naszych Spotkań Pokoleń. Nigdy nie brakowało pieśni patriotycznej, pieśni żołnierskiej, ale dzisiejsze święto jest szczególnie radosne, bo jest połączone ze wspaniałymi jubileuszami naszych chórów, które tak wiele wniosły do budowania tożsamości, wzmacniania kultury na Pomorzu Zachodnim – podkreślił marszałek Olgierd Geblewicz.

Artystyczny wieczór, pod biało-czerwonymi flagami, wypełniły narodowe pieśni i tańce. W zespole „Krąg” wystąpiła również grupa dzieci z Ukrainy. Po koncercie – na uczestników czekał poczęstunek w Galerii „O”.

Spotkanie Pokoleń to wydarzenie organizowane z inicjatywy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Uczestniczą w nim pionierzy, kombatanci, osoby represjonowane, opozycjoniści, harcerze, młodzież szkolna oraz weterani. Myślą przewodnią Spotkania Pokoleń jest wymiana wartości i mądrości pokoleń oraz popularyzowanie idei wolności.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top