SPOTKANIA INFORMACYJNE

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” organizuje w dniu  9 lutego 2022 r. spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji
w ramach naborów, które rozpoczną się 24 lutego 2022 r.
Infrastruktura obszaru – godz. 10:00

Uczestnicy: przedstawiciele gmin, instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych.

Rozwijanie działalności gospodarczej – godz. 13:00

Uczestnicy: przedsiębiorcy prowadzący działalność minimum rok.

Podejmowanie działalności gospodarczej – godz. 15:00

Uczestnicy: osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Miejsce: Dworek Woliński, ul. Zamkowa 24, Wolin.

Udział w spotkaniach informacyjnych będzie dodatkowo punktowane podczas oceny wniosków.

Prosimy o rejestrowanie się na spotkania poprzez wysłanie wiadomości e-mail
na adres: biuro@partnerstwowrozwoju.pl

 

Maciej Klim

specjalista ds. animacji i promocji

Lokalna Grupa Działania

„Partnerstwo w rozwoju”

ul. Zamkowa 24 (Dworek Woliński – I piętro)

72-510 Wolin

kom. 603 614 261

<mailto:koordynator@partnerstwowrozwoju.pl> promocja@partnerstwowrozwoju.pl

<https://www.partnerstwowrozwoju.pl/> www.partnerstwowrozwoju.pl

<https://pl-pl.facebook.com/LGDWolin> www.facebook.com/LGDWolin

To top