Spółki wodne z dofinansowaniem

Dotacje przyznane spółkom wodnym przez Samorząd Województwa wynoszą od 54% do 100% wnioskowanej kwoty.
Rok 2016 to trzeci z kolei rok, w którym z inicjatywy Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego przyznane zostały dotacje na wsparcie utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – ważnego elementu systemu, służącego ochronie użytków rolnych przed powodziami oraz wpływającego na polepszenie zdolności produkcyjnej gleby i  ułatwiającego jej uprawę. Wsparcie otrzyma szesnaście podmiotów.

W poniedziałek, 20 czerwca 2016 r. Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa i członek Zarządu Województwa Robert Grzywacz spotkali się z przedstawicielami spółek wodnych na podpisaniu umów.

W odróżnieniu od melioracji podstawowych, mających ogólne znaczenie dla gospodarki wodnej i stanowiących własność Skarbu Państwa, urządzenia melioracji szczegółowych należą do właścicieli gruntów rolnych, którzy zobowiązani są do ich utrzymywania.

– Od trzech lat systematycznie wspieramy spółki wodne w poczuciu, że jest to bardzo ważne zadanie dla rolników. Cieszymy się z ubiegłorocznych efektów konkursu  – mówił podczas podpisywania umów wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.

Przeprowadzane przez spółki wodne prace polegać będą głównie na oczyszczaniu i odmulaniu dna rowów, naprawianiu skarp czy usuwaniu tzw. awarii drenarskich (związanych np. z oczyszczaniem rurociągów).

Dotacje przyznane przez Samorząd Województwa wynoszą 300 tys. zł. Tak jak w roku ubiegłym spółki wodne, które otrzymały dotacje z budżetu województwa, mogą ubiegać się o środki z WFOŚiGW w Szczecinie. To efekt porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Funduszem i kolejne 300 tys. zł wsparcia. Spółki mogły pozyskać dotacje także ze swoich gmin lub starostw.

W roku 2016 dotacje otrzymały: Gminna Spółka Wodna Trzebiatów, Spółka Wodna „Bóbr” we Wrzosowie, Gminna Spółka Wodna Chojna, Gminna Spółka Wodna Banie, Gminna Spółka Wodna „Pokrzywnica”, Spółka Wodna Jedlice, Gminna Spółka Wodna Warnice, Gminna Spółka Wodna „Rega”, Gminna Spółka Wodna Pyrzyce,  Gminna Spółka Wodna Kozielice, Spółka Wodna Świeszyno, Gminna Spółka Wodna Przelewice, Gminna Spółka Wodna „Mogilica”, Gminna Spółka Wodna „ Wogra”, Spółka Wodna Kołbacz, Gminna Spółka Wodna Bielice.

Zestawienie dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w roku 2016 :

http://www.wrir.wzp.pl/dotacje/spolki-wodne/dotacje-w-2016-roku

Emilia Wolf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *