22-03-2018 » Powiat i region

Spółka Atrium

Dane finansowe za rok 2017  odzwierciedlają kontynuację korzystnych wyników i  koncentracji na jakości jakości  portfela, obejmując trwające projekty przebudowy i rozbudowy polskich obiektów o 70 000 m kw. nowej powierzchni.Atrium European Real Estate Limited (dalej „Atrium” lub „Grupa”) w dniu 21 marca 2018 roku ogłosiła wyniki za czwarty kwartał i cały rok, zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane z polskiego portfela Atrium, zaś pełne sprawozdanie załączamy do tego komunikatu.

Spółka AERE ATRIUM odnotowała wzrost EBIDTY o 40,8% z poziomu 113,5 mln EURO w 2016r do 159,9 mln EURO w 2017. Warto zauważyć, że w ubiegłym roku Grupa zainwestowała ponad 88 mln EURO na rewitalizację i rozbudowę własnych centrów handlowych, głównie w Polsce.

  • Wartość rynkowa 21 nieruchomości komercyjnych Atrium w Polsce wyniosła 1,5 mld euro, co obecnie stanowi 57,7% całego portfela 46 obiektów w Europie Środkowo-Wschodniej, wartego łącznie 2,6 mld euro.
  • Dochód brutto w całym 2017r. z najmu zgodnie z porównywalnymi danymi stowarzyszenia EPRA wzrósł, osiągając poziom 66 mln euro (w 2016 roku wynosił 65,7 mln euro), zaś dochód netto z najmu wzrósł do 64,6 mln euro (w 2016 roku wynosił 63,8 mln euro), pomimo sprzedaży w poprzednim okresie obrachunkowym portfela pozostałych aktywów, a także czasowych utrudnień w działalności i zwalniania lokali przez najemców, spowodowanych trwającymi pracami modernizacyjnymi oraz rozbudowy dwóch flagowych centrów handlowych w Warszawie. Celem tych działań jest w długiej perspektywie dalszy wzrost wartości przedmiotowych aktywów i generowanie z ich działalności wyższych przychodów.
  • Współczynnik komercjalizacji według danych EPRA pozostał na wysokim poziomie 96,4% (w 2016 roku wynosił 96,9%).
  • Po zwiększeniu powierzchni najmu brutto (GLA) Atrium Promenada o 7 600 m² nowej powierzchni w ramach zakończonej w 2016 roku I fazy rozbudowy, trwają zaawansowane prace obejmujące fazę II. Do końca bieżącego roku oddanych zostanie kolejnych 13 400 m2 nowej powierzchni najmu brutto (GLA). Prowadzone prace mają na celu przede wszystkim modernizację części wspólnych. W ramach tych prac na pierwszym piętrze powstaną podwójnej wysokości witryny sklepowe, tzw. double shopfronts, zostanie utworzona nowa strefa gastronomiczna oraz powstanie dwupoziomowy parking. Zakończenie całości rozbudowy Atrium Promenada obejmującej 49 600 m² nowej powierzchni najmu brutto (GLA) planowane jest na rok 2021.
  • W Atrium Targówek trwa obecnie rozbudowa, która powiększy centrum o 8 600 m² nowej powierzchni najmu brutto (GLA). Zakończenie głównej części prac, włączając remont i modernizację istniejącej części obiektu, zaplanowane jest na koniec 2018 roku.
  • Kontynuowane były prace rozpoczęte w lipcu 2017 roku, związane z przebudową i rewitalizacją centrum Atrium Reduta, dzięki którym do końca 2019 roku powierzchnia najmu brutto (GLA) tego obiektu powiększy się o około 5 700 m² nowej powierzchni, w tym nową strefę gastronomiczną. Jeszcze w 2018 roku otwarte zostanie pierwsze w Warszawie kino CINEMA3D i nowoczesny fitness klub o powierzchni 1 700 m².
  • W białostockim Atrium Biała trwa rozbudowa, w ramach której powierzchnia obiektu zwiększy się w ciągu 2,5 roku o 4,800 m² nowej powierzchni najmu brutto (GLA). Powstanie 120 nowych miejsc parkingowych, zmodernizowane zostaną powierzchnie wspólne w istniejącej części centrum handlowego. Ukończenie projektu zaplanowane jest na 2020 rok.
  • W wyniku realizowanych w Polsce czterech wymienionych inwestycji do polskiego portfolio Grupy zostanie dodanych blisko 70 000 m² nowej powierzchni najmu brutto (GLA), co będzie stanowić istotny wkład w dalszy rozwój Grupy oraz zrównoważoną sytuację finansową.

Liad Barzilai, Prezes Zarządu Grupy, tak komentuje wyniki:

„W ciągu całego ubiegłego roku i na początku 2018 roku poczyniliśmy znaczne postępy w ramach trwających programów repozycjonowania kluczowych aktywów z naszego portfela, jednocześnie kontynuując sprzedaż pozostałych aktywów i skutecznie wychodząc z rynku węgierskiego. Nasz portfel ukierunkowujemy na centra o większej powierzchni i wyższym standardzie, czyli bardziej adekwatne do wielokanałowego środowiska dzisiejszego handlu. Dzięki temu przedstawiamy klientom zróżnicowane doświadczenia w obszarze rekreacji, handlu i rozrywki. Jesteśmy przekonani, że do zaoferowania mamy jeszcze więcej i dlatego stale rozpoznajemy możliwości doskonalenia naszych istniejących aktywów. W bieżącym roku rozpoczniemy kolejne projekty przebudowy i rozbudowy naszych centrów. Realizowane przez nas inwestycje na kwotę 330 mln euro w ostatecznym efekcie dodadzą do portfela Atrium blisko 70 000 m² nowej powierzchni najmu brutto (GLA).

Doskonałe wyniki Grupy Atrium, pokazujące wzrost dochodu z najmu porównywalnych aktywów we wszystkich krajach regionu oraz istotną poprawę rentowności i zysku operacyjnego EBITDA, wyraźnie świadczą o tym, że przyjęte przez nas strategiczne kierunki okazały się trafne, a także, że centra o profilu handlowo-rozrywkowym o dominującej pozycji w ważnych aglomeracjach miejskich nadal odgrywają ważną rolę w ewoluującym świecie dzisiejszego handlu”.

Aleksandra Bartos

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *