Solidarni z Ukrainą

Dziś w całym kraju odbywały się manifestacje pod hasłem „Stop rosyjskiej agresji wobec Ukrainy!” Mieszkańcy Polski w wielu miastach wyrażali swój sprzeciw przeciwko imperialistycznej polityce prowadzonej przez obecne władze Rosji.

W województwie zachodniopomorskim największa manifestacja odbywała się w Stargardzie przy pomniku Jana Pawła II. Na wiecu pojawili się Polacy i Ukraińcy z różnych miejscowości województwa. Manifestację uświetnił swoją obecnością prezydent Stargardu Rafał Zając. Apel Związku Ukraińców w Polsce odczytał Paweł Pałczyński – przewodniczący stargardzkiego koła tego związku.

Na wiecu nie zabrakło przedstawicieli ruchu Polska 2050, który od wielu miesięcy wyraża wsparcie dla narodu ukraińskiego w konflikcie z Rosją oraz dla narodu białoruskiego w walce o demokrację. Podczas manifestacji w Stargardzie głos zabrali także przedstawiciele Stowarzyszenia Polska 2050. Robert Ilnicki mówił o tym, że Ukraińcy w Polsce wnoszą jakże ważną pozytywną różnorodność. Z kolei Przemysław Łonyszyn wspomniał o należnym szacunku dla Ukrainy i jej mieszkańców, którzy od kilku już lat bronią Europy przed terytorialnymi zakusami Rosji.

Członkowie i wolontariusze ruchu Polska 2050 współpracują na co dzień ze społecznością ukraińską w Stargardzie. Ostatnio wsparli zbiórkę książek dla młodzieży na Ukrainie.

To top