Śmiałe wizje, dobre projekty. Finał konkursu marszałka na najlepsze dyplomy związane z Pomorzem Zachodnim

Nowe budynki i rewitalizacja dobrze znanych miejsc w Szczecinie oraz w regionie. Absolwenci kierunków architektonicznych i urbanistycznych prezentują swoje wizje i projekty. Autorzy najlepszych prac dyplomowych zostali nagrodzeni w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. W piątek, 17 marca 2023 r. oficjalnie rozstrzygnięto XIII edycję konkursu, podczas którego zaprezentowano najciekawsze pomysły i idee. W Galerii Architektów Forma przy ul. Żołnierskiej 50 w Szczecinie można podziwiać nagrodzone prace, czerpiąc z nich inspiracje do konkretnych działań.

Co roku Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego nagradza autorki i autorów najlepszych prac dyplomowych tematycznie związanych z Pomorzem Zachodnim. To konkurs skierowany do studentów uczelni wyższych, również spoza województwa. Jego celem jest prezentacja wysokiej jakości rozwiązań projektowych i przekształceń przestrzennych możliwych do zrealizowania na terenie województwa.

Uroczyste zakończenie XIII edycji konkursu  wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień odbyło się w piątek, 17 marca 2023 r. w Galerii Architektów Forma. Brali w niej udział dyplomanci z Politechniki Gdańskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Do konkursu zgłoszono 19 prac.

– Na co dzień zajmujemy się rozwojem naszego województwa. Ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie dobrzy architekci i urbaniści, którzy wspierają nas w realizacji różnego rodzaju inwestycji. Mam nadzieję, że państwa prace staną się inspiracją dla właścicieli przestrzeni publicznych oraz będą tematem dyskusji. Gratuluję ukończenia uczelni, ale i dziękuję za to, że Pomorze Zachodnie stało się dla was inspiracją –  mówił podczas wernisażu Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Nagrody i wyróżnienia w formie gratyfikacji pieniężnych przyznane zostały w trzech kategoriach:

  • planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne,
  • projektowanie architektoniczne
  • architektura krajobrazu o znaczeniu ponadlokalnym.

Wynosiły: tysiąc złotych (wyróżnienie) i cztery tysiące złotych (nagroda).

Nagrody główne otrzymali dyplomanci z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W kategorii dotyczącej „planowania przestrzennego” doceniono Mateusza Modzelewskiego za pracę „Zagospodarowanie wyspy Grodzkiej w Szczecinie. Heterotopia ogrodu jako narracja rozwijająca potencjał wyspy”, a w  kategorii „projektowanie architektoniczne” nagrodę główną zdobył Stanisław Czujkowski za pracę „Inkubator sztuki przy ul. Stanisława Żółkiewskiego w Szczecinie”.

W kategorii „planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne” wyróżnienie za pracę „Projekt zabudowy wielofunkcyjnej nad Parnicą” otrzymała Joanna Kowalik-Paluszak (ZUT w Szczecinie).

W kategorii „projektowanie architektoniczne” wyróżnienie za pracę „Projekt Mediateki przy ul. Strzałowskiej w Szczecinie” przyznano Łukaszowi Zienowiczowi (ZUT w Szczecinie).

W kategorii „architektura krajobrazu” nie przyznano nagrody głównej, a trzy wyróżnienia. Otrzymali je: Agata Murawska (Politechnika Gdańska), Maksym Bal (Politechnika Warszawska) oraz Zuzanna Siwek (Politechnika Poznańska).

Prezentacja prac, opisy i więcej zdjęć w serwisie wzp.pl

https://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/smiale-wizje-dobre-projekty-final-konkursu-marszalka-na-najlepsze-dyplomy-zwiazane-z-pomorzem

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Biuro Prasowe

To top