Siedem ekomurali na Pomorzu Zachodnim. Konkurs ogłoszony!

Do 15 lutego można składać projekty ekologicznych murali, które w tym roku powstaną w sześciu miastach województwa zachodniopomorskiego. Znane są już wszystkie lokalizacje i szacowane koszty. Najciekawsze prace wybierze komisja konkursowa, a wielkie malowanie planowane jest wiosną. Specjalne farby na elewacjach budynków będą pochłaniać zanieczyszczenia, upiększać miejską przestrzeń i promować ochronę środowiska.

Murale wykonane farbami katalitycznymi powstaną w Szczecinie (dwa), Stargardzie, Policach, Goleniowie, Połczynie-Zdroju i Wałczu. To kolejna tego typu ekoinicjatywa Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. W ubiegłym roku ogromne ścienne malowidła pochłaniające zanieczyszczenia powietrza wykonano przy rondzie Giedroycia w Szczecinie i w centrum Szczecinka.

Ekomurale spodobały się mieszkańcom Pomorza Zachodniego i odwiedzającym nasz region. Odświeżają miejską przestrzeń, poprawiają estetykę budynków, a przede wszystkim – oczyszczają powietrze i promują ochronę środowiska. Krótko mówiąc – przynoszą same korzyści! Dlatego zdecydowaliśmy się na realizację kolejnych efektownych ekologicznych malowideł – tłumaczy marszałek Olgierd Geblewicz. – Docierają już do nas pierwsze, bardzo ciekawe pomysły na ekomurale, między innymi w Policach. Gorąco zachęcam artystów, nie tylko z regionu, do przysyłania swoich projektów.

https://www.facebook.com/OGeblewicz/videos/261301899448615/

Wykonawcy ekomurali zostaną wyłonieni w konkursie. Postępowanie zostało ogłoszone 24 stycznia 2022 r.

https://zamowienia.wzp.pl/umwz/public/postepowanie?postepowanie=24887346

Termin składania projektów – 15 lutego 2022 r. (do godz. 10). Tego dnia zaplanowano otwarcie ofert, a później także wystawę zgłoszonych prac. Najlepsze wybierze komisja konkursowa. Oceniana będzie wartość artystyczna, ale również możliwości techniczne i koszty wykonania. Autorzy najwyżej ocenionych projektów zostaną zaproszeni do negocjacji w celu wykonania usługi.

Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie 1 pracę konkursową przypisaną do danej lokalizacji (części zamówienia), co daje możliwość złożenia łącznie 7 prac konkursowych przez jednego uczestnika. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu może więc być wszczętych maksymalnie siedem postępowań o udzielenie zamówienia z wolnej ręki.

Oto lokalizacje, powierzchnia murali i kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:

Połczyn Zdrój – ściana szczytowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 3, powierzchnia: 52 metry kw.; maksymalny koszt: 17 tys. zł brutto.

Wałcz – ściana bloku przy ul. Tysiąclecia 2A; powierzchnia ok. 134 m kw.; koszt 42 tys. zł brutto.

Stargard – ściana bloku przy ul. Złotników 7, powierzchnia 110-120 m kw; koszt 38 tys. zł brutto.

Police – ściana budynku przy ul. Wojska Polskiego 51, powierzchnia ok. 95 m kw,; koszt 30 tys. zł brutto.

Goleniów – ściana bloku przy ul. Szarych Szeregów 7; powierzchnia ok. 196 m kw, koszt 61 tys. zł brutto.

Szczecin – ściana szczytowa skrzydło wschodnie budynku przy ul. Piłsudskiego 40-42, ok. 220 m kw.; koszt 69 tys. zł brutto; ściana szczytowa skrzydło zachodnie, ok. 135 m kw.; koszt 43 tys. zł.

Murale mają być wizualną reklamą Zielonego Regionu, zachętą do działań proekologicznych, ale przede wszystkim efektywnym filtrem powietrza. Dzięki zastosowaniu farb katalitycznych pomalowane fasady budynków będą pochłaniały składniki spalin – dwutlenek siarki, tlenki azotu, opary rozpuszczalników.

Badania naukowe potwierdzają skuteczność fotokatalizy i nanokryształów dwutlenku tytanu, które są składnikiem farby i pełnią funkcję katalizatora, przyspieszając rozkład szkodliwych substancji. Na malowanej powierzchni zachodzi reakcja utleniania, zasilana światłem. Pod wpływem promieniowania UV, tlenu i wilgoci toksyny ulegają rozkładowi. Przekształcają się w bezpieczne azotany i węglany. Szacuje się, że 1 metr kw. redukuje 0,44 g tlenków azotu dziennie.

Farba wychwytuje nie tylko gazy (składniki spalin czy dymu papierosowego), ale również drobnoustroje. Niszczy bakterie, wirusy, grzyby. Dwutlenek tytanu oczyszcza powierzchnię z bakterii trzy razy skuteczniej niż chlor! Działa też lepiej niż ozon. Innowacyjna farba redukuje również nieprzyjemne zapachy. Ponadto jej wielką zaletą jest samooczyszczanie. Pomalowana powierzchnia nie wymaga częstego odświeżania, mycia etc.

Murale mają upiększyć i urozmaicić miejską przestrzeń. Powinny być artystyczną realizacją idei proekologicznej, a swym charakterem i tematyką w kreatywny i nieszablonowy sposób poruszać zagadnienia z zakresu ekologii. Skłaniać do dyskusji na tematy związane z walką z zanieczyszczeniami środowiska wywoływanymi działalnością człowieka, wywoływać emocjonalne reakcje i prowokować refleksję odbiorcy na temat jego wpływu na kondycję środowiska, w którym mieszka. Dodatkowym atutem będzie nawiązanie do lokalnych wyzwań ochrony środowiska.

Zadaniem wykonawców będzie przygotowanie ciekawego projektu plastycznego, a także zakup atestowanych farb antysmogowych, zapewnienie rusztowania i innego sprzętu, przeprowadzenie prac przygotowawczych na malowanej powierzchni etc.

Ekologiczne murale powstaną w ramach projektu „Pomorze Zachodnie Zielony Region”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WZ 2014-2020.

(Oś priorytetowa IV Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację.)


Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top