Sezon kąpielowy 2020 na plaży w Międzyzdrojach

Zgodnie z podjętą w dniu 20 maja 2020r. uchwałą Rady Miejskiej w Międzyzdrojach tegoroczny sezon kąpielowy obejmuje okres od 15 czerwca do 15 września 2020r.

O nasze bezpieczeństwo na kąpielisku – w terminach od 15 do 30 czerwca oraz od 1 do 15 września 2020r. – w godzinach od 10:00 do 18:00 będą dbali ratownicy na obszarze 100 m po stronie wschodniej oraz zachodniej od strony molo z wyłączeniem obszaru 50 m pasa bezpieczeństwa

W lipcu i sierpniu ilość obszar strzeżony przez ratowników zostanie znacząco powiększonytj. do300 m po stronie wschodniej od molo oraz 500 m po zachodniej,  z wyłączeniem obszaru 50 m pasa bezpieczeństwa. Ponadto w okresie tym ratownicy będą mieli dyżury nocne na plaży w godzinach od 18:00 do 10:00.

Oficjalne otwarcie sezonu kąpielowego planowane jest na 4 lipca o godzinie 12:00. Otwarcia sezonu dokonają przedstawiciele Gminy Międzyzdroje.

W sezonie 2020 możemy dodatkowo się pochwalić prestiżową Błękitną Flagą przyznaną Kąpielisku Zachód oraz Marinie w Wapnicy. Błękitna flaga oznacza spełnienie wymagań w zakresie:

 • jakości wody,
 • działań na rzecz edukacji ekologicznej,
 • zarządzania środowiskowego,
 • bezpieczeństwa oraz jakości prowadzonych usług.

Korzystając z urokliwej międzyzdrojskiej plaży pamiętajmy jednak o zachowaniu bezpieczeństwa z uwagi na panującą epidemię  wywołaną wirusem SARS-CoV-2 zgodnie z poniższymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie kąpielisk:

 • należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących),
 • należy unikać zatłoczonych plaż lub zgromadzeń na terenie kąpieliska,
 • należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa,
 • zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania,
 • należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny),
 • zaleca się szczególna dbałość o higienę rąk – częste mycie rąk wodą z mydłem oraz /lub dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku,
 • należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji,
 • nie należy korzystać z kąpielisk w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

Danuta Skrzypczak

Urząd Miejski w Międzyzdrojach

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 

To top