13-02-2016 » Powiat i region

Senat RP przyjął program Rodzina 500 plus

 

Senat RP na 10. posiedzeniu 12 lutego przyjął ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 Ustawa wprowadza w życie priorytetowy program rządu „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.
Będzie to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Program ma ruszyć 1 kwietnia.

 

Program Rodzina 500 plus to rozwiązanie, które ma pozwolić Polsce na wyjście z kryzysu demograficznego. To wielka inwestycja w kapitał ludzki. Dzięki programowi liczba dzieci zagrożonych ubóstwem może się zmniejszyć nawet o 1 mln – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

 

Minister zaznaczyła, że ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci jest ustawą oczekiwaną przez polskie rodziny oraz wielkim wyzwaniem dla rządu.

 MRPiPS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *