Sejmik przyjął raport o stanie regionu i udzielił absolutorium Marszałkowi i Zarządowi Województwa

Władze Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego otrzymały absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok. Decyzja podjęta została w czwartek, 26 maja 2022 roku podczas XXXIV sesji zachodniopomorskiego sejmiku. Za było 19 radnych województwa, a przeciw 11. Udzielenie absolutorium poprzedziła dyskusja i przyjęcie przez zachodniopomorski sejmik raportu o stanie regionu. 

Więcej informacji w relacji prasowej pod linkiem: https://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/sejmik-przyjal-raport-o-stanie-regionu-i-udzielil-absolutorium-marszalkowi-i-zarzadowi-wojewodztwa

Łukasz Jucha
Główny Specjalista

To top