15-02-2016 » Powiat i region

Ustawa, która wprowadza program “Rodzina 500 plus, czeka na podpis prezydenta.

Sejm uchwalił, Senat poparł bez poprawek ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadza program “Rodzina 500 plus”. Ustawa czeka teraz na podpis Prezydenta.

Świadczenia będą wypłacane przez gminy; wypłaty mają ruszyć od kwietnia.

Resort szacuje, że przygotowania gmin do wdrażania programu “Rodzina 500 plus” potrwają od połowy lutego do końca marca.

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zakłada, że świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko otrzyma każda rodzina, bez względu na dochody. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe – 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat. Program ma ruszyć w kwietniu. Wnioski należy składać w gminach, raz do roku.

Wnioski będzie można składać od momentu startu programu, jednak będą na to trzy miesiące, co pozwoli uniknąć kolejek. Jeśli wniosek zostanie złożony do 30 czerwca br., rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia.

Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie, jednak w kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Świadczenia z trzymiesięcznym wyrównaniem będą wypłacane tylko wtedy, jeśli wniosek wpłynie do 30 czerwca

Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, np. z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego.

żródło: Lex

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *