SAMORZĄDOWY BON TURYSTYCZNY

W nawiązaniu do inicjatywy BONU TURYSTYCZNEGO 500+, przedstawionej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, który przyznawany będzie na każde dziecko (ok. 6 milionów dzieci) niezależnie od poziomu dochodów w rodzinie, proponujemy sfinansowanie z budżetu województwa Samorządowy Bon Turystyczny 1000+ dla seniorów oraz osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wraz z opiekunami – do realizacji w tzw. „martwym sezonie”, czyli od połowy września do końca listopada.

Podkreślamy, że zachodniopomorskie ze względu na największą w Polsce wypoczynkową bazę noclegową (ok. 138 tys. z tego ok. 64.000 całorocznych miejsc noclegowych), będzie największym beneficjentem inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Do naszego województwa trafi znaczna część z 3,2 miliardów zł z puli Ministerstwa Rozwoju z tzw. Funduszu Covid -19.

Klub Radnych PiS już ponad rok temu proponował bon turystyczny dla seniorów w naszym województwie, przy uchwalaniu budżetu na rok 2019. Obecnie byłaby to realna pomoc samorządu województwa dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w branży turystycznej, która została szczególnie poszkodowana przez obostrzenia gospodarcze i społeczne, będące konsekwencją epidemii koronawirusa. Jednocześnie byłoby to wsparcie dla seniorów w naszym województwie.

 Działania Rządu RP i Prezydenta nakierowane są na wsparcie przedsiębiorców w okresie wakacji czy ferii, a nasza propozycja ma na celu wydłużenie okresu wypoczynkowego i umożliwienie przedsiębiorcom funkcjonowanie poza sezonem.

Nasz projekt został skonsultowany przez radnego sejmiku Michała Kamińskiego z przedstawicielami branży turystycznej i został entuzjastycznie przyjęty.

Jednostka wyłoniona przez Urząd Marszałkowski zaprosiłaby do współpracy ośrodki wczasowe, które działają w okresie powakacyjnym i są w stanie zapewnić odpowiednie warunki noclegowe oraz wyżywienie (ustalenie kryteriów), w tym także zabiegi rehabilitacyjne.

Oferta ośrodków zostałaby umieszczona w internetowym Katalogu Bazy Turystycznej, z której mogliby skorzystać zainteresowani beneficjenci SBT.

Bon przyznawany byłby seniorom bez względu na poziom dochodów.

Do września mamy praktycznie 3 miesiące, więc czasu jest wystarczająco dużo na przygotowanie projektu oraz zabezpieczenie środków w budżecie województwa.

Program samorządu województwa mógłby zostać uzupełniony o programy miejskie: Szczecina, Świnoujścia, Koszalina, Kołobrzegu, czy innych miejscowości, które mogłyby z budżetu wygenerować środki na SBT, dla seniorów z naszego regionu, wykorzystując platformę współpracy w postaci Katalogu Bazy Turystycznej.

Nasze województwo mogłoby, ze względu na turystyczny potencjał, stanowić przykład i wzór dla innych województw, a marszałek województwa mógłby podzielić się naszymi doświadczeniami z innymi samorządowcami w ramach organizacji samorządowych oraz nawiązać współpracę na zasadzie wymiany.

W ramach współpracy Klubu Radnych PiS z zarządem województwa zachodniopomorskiego, moglibyśmy zainteresować tym programem Departament Turystyki w Ministerstwie Rozwoju, skąd, w przyszłości, moglibyśmy pozyskać wsparcie zarówno merytoryczne jak i finansowe.

Komentarz radnego województwa Michała Kamińskiego

Taki Bon bardzo by się przydał aby wydłużyć w tym roku sezon i zachować jak najdłużej miejsca pracy. Covid 19 wyeliminował cały maj gdzie już ten zarobek był corocznie. Zawsze po 25 sierpnia sezon się powoli kończy ważne aby w każdy możliwy sposób wydłużyć przynajmniej o cały wrzesień. Bon dla seniora w wysokości 1000 zł przekazany przez samorząd wojewódzki seniorom do wykorzystania w naszym pasie nadmorskim byłby idealny aby wydłużyć sezon. Oczywiście bon obowiązywałby od 1 września.

To top