Samorząd Województwa ciągle zainteresowany rozwojem Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach  

– Ostateczną decyzję podejmą radni Gminy Przelewice – tak marszałek Olgierd Geblewicz  i wicemarszałek Olgierd Kustosz komentują ubiegłotygodniowe porozumienie w sprawie przekazania Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Przedstawiciele Samorząd Województwa przypominają, że oferta stworzenia Zachodniopomorskiego Centrum Ekologii i Kultury Obszarów Wiejskich jest aktualna i gwarantuje rozwój kompleksu w Przelewicach.

W dniu 28 sierpnia br. Urząd Gminy w Przelewicach opublikował informację o porozumieniu wójta gminy Mieczysława Mularczyka z p.o. dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Grzegorza Pięty w sprawie woli nieodpłatnego przekazania majątku Ogrodu Dendrologicznego. W myśl dokumentu, ostateczną decyzję w sprawie dalszej współpracy podejmą Radni Gminy Przelewice, a czas na podjęcie stosownej uchwały jest do 10 września br.

– Ostateczną decyzję powinna podjąć Rada Gminy Przelewice. Mam nadzieję, że Rada Gminy i Radni, głęboko przemyślą obie oferty, porównają je, będą myśleli perspektywicznie. Rządy się zmieniają, zarządy województw również, ale do Warszawy znacznie dalej niż do Szczecina. Ta współpraca pomiędzy nami w sposób naturalny będzie bliższa niż pomiędzy Gminą Przelewice, a ministerstwem gdzieś daleko w Warszawie – mówi marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i przypomniał o koncepcji rozwoju Ogrodu stworzonej przez Samorząd Województwa.

Urzędu Marszałkowski deklaruje chęć kontynuacji dotychczas realizowanych zadań, przejęcia finansowania, inwestowania w infrastrukturę oraz zachowania obecnych zasad dotyczących preferencyjnego dostępu do ogrodu dla mieszkańców. W Przelewicach ma powstać Zachodniopomorskie Centrum Ekologii i Kultury Obszarów Wiejskich, centrum edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz centrum konferencyjno- targowe, a także Oddział Etnograficzny Muzeum Narodowego w Szczecinie. Plany obejmują remont dworku do 2023 r. i zapewnienie środków w nowej unijnej perspektywie na lata 2021-2027. Zarząd Województwa proponuje też uspołecznienie zarządzania obiektem przez Radę Społeczną składającą się z mieszkańców gminy.

– Apeluję do moich sąsiadów, do radnych gminy, żeby wspólnie podjąć jak najlepszą decyzję dla naszych mieszkańców, dla naszego środowiska dla całego województwa zachodniopomorskiego. Przelewice to perła naszego regionu. Odbudowa pałacu była dziełem kilku pokoleń. Przelewicki kompleks zasługuje na rozbudowę a nie tylko na przejęcie – dodaje wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz.

Mam nadzieję, że nasza propozycja zagospodarowania przepięknej przestrzeni w Przelewicach i uczynienia z niej swoistego „Centrum Wsi Zachodniopomorskiej” zwycięży. Ten obiekt na to zasługuje. Przelewice na to zasługują, mieszkańcy na to zasługują – mówi marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Oferta Urzędu Marszałkowskiego gwarantuje samorządowi Przelewic współpracę na rzecz dalszego rozwój arboretum oraz stabilizację finansową kompleksu. W ten sposób budżet gminy zostałby odciążony, przy jednoczesnym zagwarantowaniu mieszkańcom dostępu do ogrodu na dotychczasowych zasadach.

Przelewicki Ogród Dendrologiczny to perła przyrodnicza Pomorza Zachodniego i jeden z najcenniejszych obiektów przyrodniczych w Polsce. Bogata kolekcja drzew i krzewów ze strefy klimatu umiarkowanego całego świata na powierzchni 30 ha przyciąga tysiące turystów. W odbudowanym w 2006 r. XIX wiecznym pałacu mieszczą się sale konferencyjne, szkoleniowe, laboratoria i pokoje gościnne. Od 1976 roku wpisany jest do rejestru zabytków. Jest własnością Gminy Przelewice.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top