RZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI!

Tytoń jest ważnym problemem zdrowia publicznego i jedyną przyczyną chorób
i zgonów na świecie, której można najłatwiej zapobiegać.

Najnowsze badania sugerują, że śmiertelność związana z paleniem wzrosła do 7,2 miliona osób rocznie, zabijając więcej ludzi niż łącznie z AIDS, malarią i gruźlicą. Na całym świecie Europejski Region WHO ma najwyższy wskaźnik rozpowszechnienia palenia tytoniu wśród dorosłych (28%), w tym jeden z najwyższych wskaźników rozpowszechnienia wśród kobiet (19%). Oprócz powodowania chorób i śmierci, tytoń jest czynnikiem powodującym nierówności zdrowotne.

Palenie na terenie Polski obecnie jest niemodne, co wskazują badania przeprowadzone
w 2019r. Odsetek osób codziennie palących tytoń zmniejszył się z 31 proc. w 2011 r. do 21 proc. w 2019 r. W latach 2011-2019 odsetek palących mężczyzn spadł z 39 proc. do 24 proc., a kobiet z 23 proc. do 18 proc. U kobiet odsetek palaczek w ostatnich latach utrzymuje się na podobnym poziomie – 18 proc. z nich codziennie sięgało po papierosy w 2015 r., a w 2017 r. – 20 proc.

„Zwiększa się odsetek Polaków, którzy nigdy nie sięgnęli po papierosa”. Ogółem w 2019 r. takich osób było u nas 67 proc., a w 2011 r. – 56 proc. W tej grupie przeważają kobiety: 74 proc.
z nich nigdy nie sięgnęło po papierosy (65 proc. w 2011 r.), a w przypadku mężczyzn 59 proc. w 2019 r. i 45 proc. w 2011 r.

Nadal jednak pali dość duża grupa, bo aż 8 mln Polaków. Wciąż daleko nam do takich krajów jak Kanada i Szwecja, gdzie uzależnionych od tytoniu jest odpowiednio 13 proc. i 14 proc. społeczeństwa. Obydwa kraje już w 2025 r. chcą być wolne od tego nałogu, co oznacza, że uzależnionych od tytoniu będzie nie więcej niż 5 proc. populacji. W Polsce dąży się do tego, by ten cel osiągnąć w 2030 r.

Korzyści zdrowotne wynikające z rzucenia palenia

  • W ciągu 20 minut spada tętno i ciśnienie krwi.
  • W ciągu 12 godzin poziom tlenku węgla we krwi spada do normy.
  • W ciągu 2–12 tygodni poprawia się krążenie.
  • Rok po rzuceniu palenia ryzyko choroby niedokrwiennej serca jest o około połowę mniejsze niż u palacza.
  • 15 lat po rzuceniu palenia istnieje ryzyko choroby wieńcowej serca u osoby, która nigdy nie paliła.

NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO, ABY RZUCIĆPALENIE!!!!

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia

PSSE w Kamieniu Pomorskim

 

 

To top