Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4.

Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym

Rybactwo i Morze” w zakresie:

  1. Celu ogólnego – 1. Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru LSR do 2022r.

  2. Celu szczegółowego – 1.1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r.

  3. Przedsięwzięcia – 1.1.3. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru rybackiego na obszarze LSR do 2022 r.

Limit środków w naborze: 483 000,00 zł.

Forma wsparcia: w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, nie więcej niż 100 000,00 zł. na jednego wnioskodawcę.

Termin składania wniosków od dnia 28 sierpnia 2023 r. do dnia 11 września 2023r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego,

ul. Osiedle Rybackie 16 K,

72-420 Dziwnów,

w dniach: poniedziałek – piątek w godzinach 700 – 1500

Szczegółowe informacje: www. rlgdpz.pl/ AKTUALNOŚCI, biuro@rlgdpz.pl, tel. 914436155, tel. kom. 603452988, Biuro Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego, ul. Osiedle Rybackie 16 K, 72-420 Dziwnów.

Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym

Rybactwo i Morze” w zakresie:

  1. Celu ogólnego – 1. Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru LSR do 2022r.

  2. Celu szczegółowego – 1.1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r.

  3. Przedsięwzięcia – 1.1.3. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru rybackiego na obszarze LSR do 2022 r.

Limit środków w naborze: 483 000,00 zł.

Forma wsparcia: w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, nie więcej niż 100 000,00 zł. na jednego wnioskodawcę.

Termin składania wniosków od dnia 28 sierpnia 2023 r. do dnia 11 września 2023r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego,

ul. Osiedle Rybackie 16 K,

72-420 Dziwnów,

w dniach: poniedziałek – piątek w godzinach 700 – 1500

Szczegółowe informacje: www. rlgdpz.pl/ AKTUALNOŚCI, biuro@rlgdpz.pl, tel. 914436155, tel. kom. 603452988, Biuro Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego, ul. Osiedle Rybackie 16 K, 72-420 Dziwnów.

To top