Rusza Zachodniopomorski Program Antysmogowy.- Na początek „Zefirek” w Szczecinie

Proste zasady ubiegania się o dofinansowanie, kwota wsparcia do 7,5 tys. zł przy wymianie starego

źródła ciepła i od 25 tys. do 50 tys. zł przy termomodernizacji oraz brak kryteriów dochodowych to główne założenia pilotażowego programu przygotowywanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. W poniedziałek, 24 lutego 2020 r. Gmina Miasto Szczecin otrzyma środki na wprowadzenie „Zefirka”. Zostanie podpisana pierwsza umowa dotacyjna.

Zachodniopomorski Program Antysmogowy to tzw. projekt parasolowy. Oznacza to, że w pierwszej kolejności gminy składały wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Następnie, po rozstrzygnięciu konkursów przez Urząd Marszałkowski, mieszkańcy będą składać uproszczone wnioski o pomoc finansową już w swoich miejscowościach. Gmina Miasto Szczecin przygotowała projekt „Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina”.

Podpisanie pierwszej umowy z pilotażowego programu, odbędzie się o godzinie 9 na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W spotkaniu wezmą udział:

  • Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz;

  • Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek;

  • Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin Michał Przepiera.

Budżet pilotażowego programu stanowią środki zarezerwowane w dwóch działaniach:

  • Działanie 2.14. Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Z tych środków gminy będą mogły finansować likwidowanie szkodliwego dla środowiska źródła ciepła, a więc pieca węglowego lub kotła na węgiel i zastąpienie go nową jednostką wytwarzającą ciepło w oparciu o spalanie gazu lub inne źródło energii. W wyniku pierwszego rozstrzygnięcia dofinansowanie otrzyma 25 projektów.

  • Działanie 2.15. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy. W ramach działania możliwe będzie przeprowadzenie termomodernizacji budynków jednorodzinnych wraz ze zmianą indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne. Dotacje przyznano 14 projektom.

Podpisanie umowy na realizację projektu

Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina”

Poniedziałek, 24 lutego 2020 r., godzina 9

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, I piętro, przed Gabinetem Marszałka

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

To top