06-06-2016 » Powiat i region

Rusza Kongres Morski – regionalny lobbing dla „niebieskiej gospodarki”

Wyzwania, analiza problemów i szukanie rozwiązań dla rozwoju niebieskiej gospodarki, gospodarki morskiej. W dniach 8-10 czerwca 2016 r. Szczecin i Pomorze Zachodnie już po raz czwarty staną się na kilka dni morską stolicą Europy. Kongres Morski to 5 bloków tematycznych: przemysł stoczniowy, bezpieczeństwo i współpraca międzynarodowa, rybołówstwo, prawo, energetyka morska. W ramach wydarzenia odbędzie się również Forum Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk. Współorganizatorem Kongresu jest Województwo Zachodniopomorskie.

– Kongres Morski pozwala nam lobbować na rzecz szczecińskiej i zachodniopomorskiej wizji rozwoju branży. To niezwykle cenne wydarzenie, które znacząco przyczyniło się do wpisania gospodarki morskiej na listę Krajowych inteligentnych specjalizacji, doprowadziliśmy do końca trudne i długotrwałe negocjacje nad Polsko-Niemiecką umową o żegludze na Odrze, głośno mówiliśmy o 12,5m dla Szczecina. Wiąże nadzieję z tym, że również nowy Rząd wykorzysta to miejsce do zaprezentowania swoich pomysłów oraz wsłucha się w oddolne inicjatywy i spostrzeżenia – powiedział Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W ramach Kongresu odbędą się wydarzenia, za które merytoryczną odpowiedzialność sprawuje Województwo Zachodniopomorskiej. Panele „Polsko – Duńska współpraca w obszarze gospodarki morskiej” w ramach bloku Współpraca Międzynarodowa a także „Górnictwo Morskie – eksploatacja oceanicznych kopalin polimetalicznych” w ramach bloku Energetyka i górnictwo morskie wpisują w kreowanie polityki rozwoju regionalnego. Wydarzeniem towarzyszącym Kongresowi będzie III. Polskie Forum Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk. Samorządowcy skupieni wokół idei Korytarza jako sieci połączeń drogowych, kolejowych i wodnych omówią jego wdrażanie i rzeczywistą realizacją. Dyskusja ma spróbować dać odpowiedź na pytanie w jakim stopniu wykorzystywany jest potencjał Korytarza.

W tym roku w inauguracji Kongresu uczestniczyć będą m. in. Beata Szydło – Prezes Rady Ministrów oraz Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w podsumowaniu zaś członkowie Parlamentu Europejskiego – Pan Jerzy Buzek, Pan Dariusz Rosati oraz Pan Jarosław Wałęsa (Wiceprzewodniczący Komisji Rybołówstwa). Spodziewany jest udział blisko 1000 osób z Polski i Europy. Większość uczestników będzie uczestniczyć w wydarzeniu po raz kolejny. Organizatorem wykonawczym wydarzenia jest Fundacja Kongres Morski.

Marek Mucha
Główny Specjalista

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *