06-04-2016 » Powiat i region

RPO dla przedszkolaków i przedszkoli

Nowe miejsca wychowania przedszkolnego, szkolenia kadry, ale też dodatkowe zajęcia ruchowe, językowe i matematyczne – to przykłady zadań, które finansowane będą z działania 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ. Pula dostępnych w konkursie środków to 15 mln zł.

Ogłoszony konkurs przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pozwoli na zwiększenie oferty przedszkolnej w województwie zachodniopomorskim zarówno pod kątem tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi, jak i poszerzania oferty wychowawczej. W konkursie można aplikować również o środki na stworzenie lub dostosowanie punktów przedszkolnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, a także na wprowadzenie dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej. – Rozwój placówek przedszkolnych to duża szansa dla najmłodszych mieszkańców Pomorza Zachodniego, również tych ze specjalnymi potrzebami. Większa liczba miejsc opieki nad dziećmi z pewnością pomoże rodzicom w kontynuowaniu aktywności zawodowej – uważa marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Placówki wychowawcze mogą również aplikować o fundusze na zapewnienie zajęć o charakterze terapeutycznym, logopedycznym, a także na zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy jak np. gimnastyka korekcyjna, ćwiczenia edukacyjne rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, matematyczne i językowe, a także na wydłużenie godzin prac ośrodka wychowania przedszkolnego. Środki z RPO pozwolą także na doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Pula środków dostępnych w konkursie to 15 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%. Wnioski można składać do 25 kwietnia 2016 r.

Ogłoszenie konkursu:

http://rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/81-upowszechnienie-edukacji-przedszkolnej

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *