04-02-2019 » Powiat i region

Rozwój obszarów wiejskich – konkurs dla partnerów KSOW

Targi, warsztaty, szkolenia, festiwale i publikacje – wszystko po to, aby wspierać rozwój obszarów wiejskich. Organizacje pozarządowe, lokalne grupy działania czy jednostki samorządu terytorialnego to tylko przykłady partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, którzy mogą starać się w 2019 r. o wsparcie realizacji wybranych działań, w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018-2019.

Ubiegłoroczni laureaci konkursu zrealizowali na Pomorzu Zachodnim wiele ciekawych inicjatyw. Wśród nich znalazły się m.in. III Powiatowy Jarmark Tradycyjnie Zdrowej Żywności i Rękodzieła Ludowego, Chłopskie Święto Ryby, a także konferencja na temat przedsiębiorczości na obszarach wiejskich czy pożegnanie lata w Drawnie.

W tym roku beneficjenci również mają szansę na realizacje zadań aktywizujących lokalnych mieszkańców, rozwijających turystykę, a także wspierających rolników. Zachodniopomorscy partnerzy mogą starać się o pomoc finansową na przeprowadzenie 8 działań:

Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu.

Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania, w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej.

Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju

Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji

Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą.

Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.

Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich.

Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Łączna kwota wsparcia tych działań, realizowanych w 2019 r. ze środków Pomocy Technicznej PROW 2014–2020 za pośrednictwem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego, wynosi 700 tys. zł.

Wnioski można składać w wydziale Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego WZ do 18 lutego br.

Dodatkowe informacje o konkursie, a także formularze dostępne są na stronie: http://zachodniopomorskie.ksow.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *