ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” 2016

                           ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ PILOTAŻOWEGO PROGRAMU

                                                      „AKTYWNY SAMORZĄD” 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim od dnia 18 marca 2016 roku przyjmuje wnioski w ramach tegorocznej edycji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych “Aktywny samorząd”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim informuje, że Powiat Kamieński w 2016 roku ponownie przystąpił do realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych “Aktywny samorząd”. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Dofinansowanie w ramach Modułu I i II będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej.

Przyjmowanie wniosków w ramach modułu I w roku 2016 następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 30 sierpnia 2016 r.

Przyjmowanie wniosków w ramach modułu II w roku 2016 następuje:

a) na II semestr 2015/2016 w okresie od 18 marca do 30 marca 2016 roku,
b) na I semestr 2016/2017 w okresie od 01 września do 10 października 2016 roku.

Wnioski dostępne są na stronach bip.pcpr.powiatkamienski.pl oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim ul. Wolińska 7B. Wnioski należy składać w w/w terminach. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 91 38 23 386.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *