„Rozkład jazdy” dla NGO

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert, kwoty przeznaczone na ich realizację, ale też kierunki rozwoju na najbliższy rok – w Dzienniku Urzędowym opublikowany  jest program, który określa zasady współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi w przyszłym roku.

Przyjęty przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego dokument zawiera cele, zasady i formy tej współpracy z organizacjami pozarządowymi. – To dokument, który jest tworzony we współpracy
z organizacjami pozarządowymi, dzięki czemu obydwie strony tj. Województwo oraz organizacje pozarządowe mogą wyznaczyć wspólne cele i sposoby ich realizacji
– podkreśla Magdalena Pieczyńska,  p.o. dyrektorki Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

W przyszłym roku, zgodnie z zapisami programu, kontynuowany będzie m.in. Program Społecznik, wsparcie w zakresie mniejszości narodowych, konkurs na wkłady własne, który umożliwia organizacjom zdobywanie środków zewnętrznych, ale i działania ekologiczne czy integracyjne. Ogłaszane będą też konkursy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji oraz przemocy w rodzinie. Pojawią się również  nowe zapisy, m.in. dotyczące wsparcia przedsiębiorczości.

 Organizacje pozarządowe są naszym kluczowym partnerem w wielu działaniach. NGO pobudzają do działania, uczą dialogu społecznego, są łącznikiem pomiędzy mieszkańcami a administracją, ale też w sytuacjach kryzysowych jako pierwsze niosą pomoc –  mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Suma planowanych środków na realizację przyszłorocznego programu ma być podobna do tej, co w tym roku i wyniesie około 12 mln zł. Jednakże trzeba mieć na uwadze, że kwoty na 2023 r. będą zweryfikowane zgodnie z harmonogramem prac nad budżetem Województwa Zachodniopomorskiego.

Program współpracy  został przygotowany przez przedstawicieli wydziałów Urzędu Marszałkowskiego oraz Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w tym organizacji pozarządowych.

Zgodnie z ustawą o pożytku dokument powinien być uchwalony do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

Powołując się na spis organizacji prowadzony na branżowym portalu ngo.pl  w województwie zachodniopomorskim działa 7305 organizacji pozarządowych, 475 ochotniczych straży pożarnych, 477 Kół Gospodyń Wiejskich.

Opublikowany program: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2022/4885/

 

Emilia Wolf

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

To top